Torgregler för Närpes stads torg.

Torgregler för Närpes stads torg.

Nya torgregler för Närpes stads torg gäller från och med 1.6.2017

Tekniska nämnden i Närpes 18.05.2017

TORGREGLER / PLATSAVGIFTER