Olet tässä

Utbildning till MindSpring-ledare för föräldragrupper

  • Har du intresse av att leda grupper?
  • Har du flyttat från utlandet till Finland? 

Då har du nu möjligheten att utbilda dig till MindSpring-ledare för föräldragrupper. 
Utbildningen är kostnadsfri. 

MindSpring är en gruppverksamhet för och med flyktingar och andra invandrare som kommit till Finland. Målsättningen med MindSpring är att skapa insikt och handlingskraft hos deltagarna, ge dem nätverk och tillit till det finska samhället. Genom peer-to- peer metoden stärks deltagarnas psykiska och sociala resurser och förebygger därmed marginalisering och försämring av den psykiska hälsan hos invandrare. 

SÅ FUNGERAR MINDSPRING 

-    8-10 deltagare
-    Hålls på deltagarnas modersmål
-    Leds av en frivillig MindSpring-ledare med samma språk och kulturella bakgrund som deltagarna
-    En sakkunnig fungerar som stöd under eller vid sidan av gruppträffarna
-    Teman som behandlas under träffarna är: föräldraskap, föräldraskap i ny kulturell kontext, uppfostran och metoder för uppfostran, könsroller och normer, identitet och socialisation, stress, trauma och resiliens.

Plats för utbildningen till MindSpring-ledare för föräldragrupper
Närpes 

Tidtabell 
12.11 kl. 16-20 & 13.11 kl. 9-15 11.12 kl. 9-15 
21.11 kl. 16-20 & 22.1 kl. 9-15

Anmälan och förfrågningar
Johanna Sigfrids  
johanna.sigfrids@novia.fi tel. 050 408 1291