Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu Pohjanmaalla jatkuu vuonna 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt Pohjanmaan kokeilulle valtionavustusta 520 000 euroa. Pohjanmaalla kokeilussa ovat mukana Vaasan, Pietarsaaren ja Närpiön sosiaali- ja terveystoimet. Kohderyhminä ovat 55 vuotta täyttäneet omaishoidon tuen asiakkaat Vaasassa sekä kotona asuvat, useita palveluja tarvitsevat asiakkaat Närpiössä ja Pietarsaaressa.

Kokeilun jatkuminen tarkoittaa sitä, että kokeilussa jo mukana olevien asiakkaiden tarvitsemat palvelut voidaan turvata ensi vuoden syksyyn asti. Jatkon varmistuminen antaa mahdollisuuden ottaa kokeiluun myös uusia asiakkaita sekä kehittää digitaalisia palveluja palveluohjaajien ja asiakkaiden väliseen yhteydenpitoon.

Kokeilussa olevat ovat tyytyväisiä

– Tähän mennessä olemme saaneet kokeilussa mukana olevilta asiakkailta hyvää palautetta. Asiakkaiden positiivisten kommenttien kautta näemme henkilökohtaisen budjetoinnin hyödyt. Positiivisista palautteista kertomalla saamme varmasti kokeiluun mukaan lisää asiakkaita, toteaa projektipäällikkö Pirjo Wadén.

Jatko tuo lisää palvelusetelituottajia

– Pohjanmaalla palvelutuottajia on saatu ihan mukavasti kokeiluun mukaan. Lisääkin on varmasti tulossa, kun kokeilun tiedetään jatkuvan. Sosiaali- ja terveysalan yritysten lisäksi mukaan on tullut yrityksiä, jotka tuottavat erilaisia kotona asumista ja hyvinvointia tukevia palveluja, kertoo Wadén.

Palvelutuottajien ja palveluohjaajien välinen yhteistoiminta on synnyttänyt uusia, paremmin asiakkaan tarpeisiin kohdennettavia palvelupaketteja. Erilaisten palvelupakettien jatkokehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan voi jatkua uusin ja luovin ajatuksin, ottaen huomioon myös kokeiluun haettavien kokemusasiantuntijoiden kokemukset.

Lisätietoja antavat:
Pohjanmaan sote-muutosjohtaja Jukka Kentala, puh. 06 325 2300, jukka.kentala@vaasa.fi
Projektipäällikkö Pirjo Wadén, puh. 040 481 3243, pirjo.waden@vaasa.fi