Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosselvityksen toinen vaihe käynnistyi

Tiedotusvälineille

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosselvityksen toinen vaihe käynnistyi kaupunkien yhteisen johtoryhmän kokouksella 18.9.2018 Kaskisten kaupungintalolla. Yhteinen johtoryhmä toimii kuntaliitosselvityksen ohjausryhmänä. Johtoryhmä kokoontuu jatkossa vuorotellen Kaskisissa ja Närpiössä.

Kuntaliitosselvittäjänä jatkaa sairaalaneuvos Göran Honga. Honga esitteli eilisessä kokouksessa kuntaliitosselvityksen toisen vaiheen organisointi- ja aikataulumallin. Palvelurakenneselvitystä valmistelevat eri sektorien johtavat viranhaltijat. Selvityksen on tarkoitus valmistua joulukuun alkuun mennessä ja kummankin kaupungin valtuusto päättää kuntaliitoksesta sovitun aikataulun mukaisesti viimeistään ensi vuoden maaliskuussa. Mikäli kuntaliitos toteutuu, uusi kaupunki aloittaa 1.1.2020.

Yhteinen johtoryhmä keskusteli ensimmäisessä kokouksessaan mm. yhteisen uuden kaupungin henkilöstöpoliittisista linjauksista.  Yhteinen tahtotila on, että henkilöstölle taataan viiden vuoden työsuhdeturva ja että henkilöstölle asetettava kielitaitovaatimus ei kohdentuisi nyt jo virassa tai toimessa oleviin. Uuden kaupungin henkilöstöpoliittisia linjauksia valmistelemaan päätettiin asettaa yhteinen henkilöstöryhmä, joka koostuu työntekijöitä edustavien ammattiliittojen sekä työnantajapuolen edustajista.

Kuntaliitosselvityksen aikana tullaan järjestämään kuntalaisten kuulemistilaisuuksia molemmissa kaupungeissa. Kuntaliitosselvityksen etenemisestä tiedotetaan molempien kaupunkien kotisivuilla.

Yhteinen johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.10.2018 klo 17.00 Närpiössä. 


Lisätietoja:    

Kuntaliitosselvittäjä, sairaalaneuvos Göran Honga, puh. 044-593 9168.

Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi

Kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi