Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosselvityksen ensimmäinen vaihe valmistuu kesäkuussa

LEHDISTÖTIEDOTE 17.5.2018

Sairaalaneuvos Göran Honga luovuttaa Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosselvityksen ensimmäisen vaiheen (esiselvitysvaiheen) raportin kuntien käsiteltäväksi kesäkuussa. Selvittäjän raportti sisältää analyysin nykytilasta sekä tulevaisuusskenaariot. 

Neljä eri sektorien valmistelutyöryhmää on kokoontunut kolme kertaa kevään aikana. Ryhmät ovat koostaneet kukin omalta osaltaan materiaalia raporttiin. Pääasiallisesti ryhmien toimeksianto oli kartoittaa ja kuvata nykytila sekä nostaa esiin kummankin kaupungin kehittämistavoitteita. Mahdolliset esitykset palvelurakenteesta ja palveluverkosta käsitellään myöhemmin, mikäli selvitystyötä päätetään jatkaa.

- Yksikään työryhmä ei ole ottanut kantaa mahdollisen yhdistymisen puolesta tai sitä vastaan, vaan johtopäätökset ja kuvaukset tulevat olemaan selvittäjän näkemyksiä, sanoo Göran Honga.

Kaupunkien asettama selvitystyön yhteinen johtoryhmä päätti kokouksessaan 16.5.2018 päätöksenteon aikataulusta työn jatkamisen suhteen. Göran Honga esittelee raportin valtuustojen yhteisseminaarissa 4. kesäkuuta Närpiössä. Sen jälkeen käsittelevät sekä Kaskisten että Närpiön valtuusto raporttia ja päättävät, jatketaanko selvitystyön toiseen vaiheeseen vai päättyykö selvitystyö tämän esiselvitysvaiheen valmistumiseen. Selvitystyön toinen vaihe sisältäisi mm. ehdotuksen palvelu- ja hallintorakenteeksi sekä luonnoksen yhdistymissopimukseksi. Luottamushenkilöiden, asukkaiden ja henkilöstön kuuleminen on tärkeä osa prosessia.

- Tämä esiselvitysvaihe ei anna tarpeeksi pohjaa kaupunkien päätöksenteolle mahdollisen yhdistymisen suhteen. Prosessia tulisikin jatkaa, jotta myös niihin vaikeisiin kysymyksiin voitaisiin vastata yhdistymissopimusluonnoksessa, toteaa selvittäjä Göran Honga.

Lisätietoja:
Selvittäjä Göran Honga, puh. 040 505 8760, goran.honga [at] hotmail.com
Kaskisten kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi
Närpiön kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi