Närpiöön, Kristiinankaupunkiin ja Kaskisiin päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma

Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille, koululaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä. Kyselyllä selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyssä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Kyselyihin voi vastata 4.6.2018 asti

Kyselyyn voi vastata netin kautta https://response.questback.com/destiaoy/KNK  . Linkki kyselyyn löytyy myös kaupunkien internetsivuilta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia koululaisilta

Koululaisille järjestetään samanaikaisesti oma kysely, jolla pyritään selvittämään, millaiseksi koululaiset kokevat koulumatkansa. https://response.questback.com/destiaoy/KNK_koululaiset Koululaisille suunnatusta kyselystä tiedotetaan suoraan kouluille.

Suunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen ja kestävän liikkumisen parantamiseksi Kristiinankaupungin, Närpiön ja Kaskisten kaupunkien alueilla. Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, suunnitellaan uusia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä, selvitetään suunnittelualueen taajamien esteettömyyttä ja motivoidaan kaupungin ja kunnan liikenneturvallisuusryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajia ovat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kristiinankaupunki, Närpiön kaupunki ja Kaskisten kaupunki. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin huhtikuussa 2018 ja se valmistuu vuoden 2019 maaliskuussa.

Lisätietoja suunnitelmasta mielellään antavat:

Kjell Lind, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi, p. 0295 027 734

Niklas Brandt, Kristiinankaupunki,

etunimi.sukunimi [at] krs.fi, p. 040 545 0021

Stig-Erik Ingves, Närpiön kaupunki,

erik.ingves [at] narpes.fi, p. 0400 368 206

Jarmo Latikka, Kaskisten kaupunki,

etunimi.sukunimi [at] kaskinen.fi, p. 050 539 9141

Christel Kautiala, Destia Oy,

etunimi.sukunimi [at] destia.fi, p. 050 591 1605

Antti Udd, Destia Oy,

etunimi.sukunimi [at] destia.fi, p. 040 635 8195

Liitteet