Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosesiselvitys käynnistyi

Tiedotusvälineille

KASKISTEN JA NÄRPIÖN KAUPUNKIEN KUNTALIITOSESISELVITYS KÄYNNISTYI 

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosesiselvitys käynnistyi kaupunkien yhteisen johtoryhmän kokouksella 30.1.2018 Kaskisten kaupungintalolla. Johtoryhmän Kaskisten kokousten puheenjohtajaksi valittiin Kaskisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs ja sihteeriksi hallintopäällikkö Margit Kaseva. Johtoryhmän Närpiön kokousten puheenjohtajaksi valittiin Närpiön kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund ja sihteeriksi hallintojohtaja Björn Häggblom. Yhteinen johtoryhmä kokoontuu vuorotellen Kaskisissa ja Närpiössä.

Yhteinen johtoryhmä totesi ensimmäisessä kokouksessaan, että nyt aloitettu kuntaliitosesiselvitys pohjautuu Kaskisten ja Närpiön vilpittömään ja avoimeen tahtotilaan, josta on hyvä jatkaa selvitystyötä eteenpäin. Johtoryhmä päätti asettaa neljä pääosin viranhaltijoista koostuvaa yhteistä työryhmää kuntaliitosesiselvityksen valmisteluun. Valmistelutyöryhmät ovat seuraavat: hallinto-, talous-, henkilöstö- ja konsernityöryhmä; sosiaali- ja terveyspalvelutyöryhmä; sivistys- ja koulutustyöryhmä sekö teknisten palvelujen työryhmä. Valmistelutyöryhmien jäsenet nimeää kummankin kaupungin kaupunginhallitus seuraavassa kokouksessaan. Ryhmät laativat esiselvitysprosessin aikana toiminnastaan väliraportin sekä loppuraportin. Valmistelutyöryhmien työhön osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

Yhteinen johtoryhmä toimii kuntaliitosesiselvityksen ohjausryhmänä. Kuntaliitosesiselvitystä vetämään palkataan ulkopuolinen selvittäjä, jonka tehtävänä on laatia koko kuntaliitosesiselvityksestä loppuraportti kaupunkien käyttöön. Kuntaliitosesiselvityksen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin vuoden.

Kuntaliitosesiselvityksen aikana tullaan järjestämään kuntatilaisuuksia molemmissa kaupungeissa. Kuntaliitosesiselvityksen etenemisestä tiedotetaan molempien kaupunkien kotisivuilla.

Yhteinen johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran ystävänpäivänä 14.2.2018 klo 18.00 Närpiössä. 

Närpiön kaupungin esiselvityksen johtoryhmää edustavat:
Luottamushenkilöt
Mikaela Björklund pj.
Olav Sjögård
Gun Granlund
Sven Jerkku
Marjo Österdahl
Peter Sjökvist

Virkamiehet
Hans-Erik Lindqvist
Björn Häggblom siht.
Kent-Ole Qvisén

Kaskisten kaupungin esiselvityksen johtoryhmää edustavat:
Luottamushenkilöt
Kari Häggblom
Carl-Gustav Mangs pj.
Erkki Nykänen
Mirja Högstrand
Lars Piira
Jukka Salo

Virkamiehet
Minna Nikander
Margit Kaseva siht.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi
Kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi