Närpiössä kehitetään pyöräilyn ja kävelynolosuhteita – asukkaat mukaan valmisteluun

Närpiön kaupunki on laatimassa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on luoda suunnitelma toimenpiteistä, joilla kävelyä ja pyöräilyä edistetään tulevina vuosina.  Kunnan asukkailla ja muilla alueella liikkuvilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja kartoitustyöhön jo alkuvaiheessa 12.4.2023 avatun sähköisen kyselyn avulla.

Karttapohjaisen kyselyn tarkoituksena on selvittää nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia. Asukkailla on myös mahdollisuus esittää ideoita sekä merkitä kartalle yhteyspuutteita ja muita ongelmakohteita.

Edistämisohjelmassa huomioidaan jalankulku- ja pyöräverkon kehittäminen, palvelut, asenteet ja viestintä. Erityistä huomiota kiinnitetään kävelyn ja pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen arjen liikkumistarpeiden näkökulmasta.

Närpiön kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämisohjelmaa tehdään yhteistyössä rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan sähköpyörä. Kyselyyn voi vastata 30.4.2023 asti osoitteessa: https://query.eharava.fi/3903

Kyselyn tulokset julkaistaan kaupungin nettisivuilla (www.narpes.fi).

Yhteystiedot:

Stig-Erik Ingves
Tiemestari, Närpiön kaupunki
puh. 0400 368206
stig-erik.ingves@narpes.fi

Hanna Puolimatka
Projektipäällikkö, Sitowise Oy
puh. 040 765 7391
hanna.puolimatka@sitowise.com