Lumityöt ja liukkauden torjunta

Närpiön kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin kunnossapitoavustukseen oikeutettujen yksityisten teiden lumitöistä. Pyydämme tarjouksia myös katujen ja kaupungin kiinteistöjen lumeitöistä ja liukkauden torjunnasta.

Tarjouskilpailu koskee kolmea talvikautta: 2023-2026.

Tarjoukset toimitetaan suljetuissa kirjekuorissa, joissa on merkintä ”lumityöt” tai ”liukkauden torjunta”, kaupungin tekniikan ja yhdyskuntarakentamisen osastolle viimeistään perjantaihin 29. syyskuuta 2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot ja tarjouspyyntölomakkeet saatavilla kaupungintalolta, tekniikan ja yhdyskuntarakentamisen osastolta.

Lisätietoja antaa tiemestari Stig-Erik Ingves, sähköposti: stig-erik.ingves@narpes.fi