Soveltavaa liikuntaa

Närpiön kaupunki on yksi kuudesta Sovelin Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin –hankkeeseen osallistuvasta kunnasta. Hankkeeseen osallistuvat myös Kristiinankaupunki, Kemiönsaari, Kruunupyy, Parainen ja Siuntio.

Hankkeen tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa. Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja pyritään kehittämään kuntien soveltavaa liikuntaa sekä edistämään kunnissa tapahtuvaa eri toimijoiden yhteistyötä.
Suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Määritelmä: Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Konkreettisia tavoitteita hankkeella (2018–2020) on viisi:
1) Selvittää hankekuntien lähtötilanne ja kriittisimmät kehittämiskohteet.
2) Kehittää kuntien paikallistason yhteistyötä soveltavan liikunnan toimijoiden keskuudessa.
3) Lisätä soveltavan liikunnan ryhmiä tai muita liikuntamahdollisuuksia.
4) Luoda kunnissa soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmat, joiden avulla soveltavan liikunnan kehittämistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.
5) Sitouttaa eri toimijat mukaan soveltavan työn kehittämiseen.

Hankkeen puitteissa tullaan laatimaan esite, josta löytyy Närpiössä järjestettävää soveltava liikuntaa. Liikuntaryhmien järjestäjinä ovat kaupunki sekä yhdistykset ja muut toimijat. Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvat kaikenikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt, esim. reumaatikot, sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät, diabeetikot, raskaana olevat, fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneet vanhukset, henkilöt, joiden on sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan jne. Esitteen tarkoitus on antaa vinkkejä liikuntamahdollisuuksista sekä palvella eri alueiden ammattihenkilöstöä.

Alla on ikäihmisten toimintakalenteri, jossa on listattu Närpiössä järjestettävät jumppakurssit päivä päivältä.
Tulostettava versio löytyy tämän sivun alaosasta Liitteet-kohdan alta.
Valitsemalla viikonpäivän esiin tulee luettelo kaikesta juuri sinä viikonpäivänä järjestettävästä toiminnasta. Valitsemalla toiminnan saat tarkemman kuvauksen kyseisestä toiminnasta.
Mikäli haluatte toimintanne mukaan kalenteriin, ottakaa yhteys liikuntasihteeri Ida Hautaojaan, p. 040 1600754, ida.hautaoja@narpes.fi

Aktivitetskalender - Kraft i åren

Hjärtgymnastik
Start 23.9 10-12 gånger.
Grupp 1 måndagar kl 13-14 vid Mitt i stan gymmet.
Anpassad och säker träning för upprätthållande av hälsa hos hjärtpatienten och dess anhöriga. För föreningens medlemmar och icke medlemmar. Pris 50€/termin. Anmälning och förfrågningar: Erik Bärnas 040 548 5310

Gymträning för seniorer
npbdagar kl 12-13 vid Depån 12.9-2.12
Inga förkunskaper krävs.
Kursanmälan Vuxeninstitutet 040 1600 687
LKursavgift 50€/55€.

Anpassad gymträning (Kursen är riktad till Kårkullas omsorgstagare.)
Depån, varannan måndag 16.9-9.12 och 20.1-27.4
kl 12:30-14:00
Kursavgift 50€ / 50€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Muhamed Gutic.
Vi inleder med uppvärmning och fortsätter sedan med styrke- och konditionsträning i form av cirkelträning.

 

 

 

 

Hjärtgymnastik (Hjärtföreningens)
Mitt i stan gymmet måndagar kl.13-14
Pris: 50€ per termin.
Ledare: Backholm Ann-Charlotte, leg sjukskötare/första vårdare och lic. personlig tränare.
Anpassad och säker träning för upprätthållande av hälsa hos hjärtpatienten och dennes anhöriga.
För föreningens medlemmar och icke medlemmar. För mer information kontakta: Erik Bärnas 040 5485310

Balansträning grupp 1(för seniorer)
30.9-4.12
onsdagar kl 14-15 i Mitt i stan gymmet.
Kursen är riktad till pensionärer.
Lämpar sig även för dig som använder rullator..
Kursavgfit 50€/55€
Kursanmälan: Vuxeninstitutet 040 1600 687

Vattengymnastikkurserna är skonsam och effektiv motionsform. Vattengymnastikkurserna hålls i terapibassängen där vatten temperaturen är 32 grader. I vattner har vi lättare att röra på oss och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Ramp in till simhallsbyggnaden. Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga, man utför röselserna enligt sin egna förmåga. Man bör dock vara i så pass bra skick att man kan byta om själv. Simövervakare på plats under hela passet.

Vattengymnastik 1
måndagar 16.9-2.12 och 13.1-20.4 kl 13:15-14.00.
Ledare Anne-May Westerlund. 
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 2
måndagar 16.9-2.12 och 13.1-20.4 kl 14:15-15.00.
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 3
måndagar 16.9-2.12 och 13.1-20.4 kl 16:45-17:30.
Ledare Elin Uusimäki.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 4
måndagar 16.9-2.12 och 13.1-20.4 kl 17:30-18:15.
Ledare Elin Uusimäki.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.


Vattengymnasik NGF
måndagar 16.9-13.12 & 13.1-12.4  kl 18.15-19.00.
Ledare Emma Lipkin. 
Kursavgift: 25€/12ggr + simhallsavgift.  Kursanmälan till Närpes gymnastikförening (NGF)
040-7037016.

 


Gymträning 2
Depån, kl 9-10
Ledare Anne-May Westerlund. Kursavgift 50€ / 55€.
Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687


Gymträning 3
Depån, kl 10-11
Ledare Anne-May Westerlund. Kursavgift 50€ / 55€.
Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687


Gymträning 4
Lady gym, kl 10-11
Ledare Eva-Lis Mård. Kursavgift 50€ / 55€. Denna kurs är endast för damer.
Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687


Gymträningsgruppen är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen. Muskelstyrkan i benenär viktiga för äldre personers rörelseförmåga. Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper bevaras eller till och med förbättras.Vi börjar träningen med en gemensam uppvärmning följt av fri användning av utrustningen som finns i gymmet. Timmen avslutas med gemensam stretch. Inga förkunskaper krävs. Är man nybörjare visar ledaren de olika maskinerna och utrustning och hur man kan träna på gymmet.

Balansträning med mera stöd för seniorer
Folkhälsanhusets samlingsrum tisdagar 1.10-3.12 och 14.1-24.3 kl 9-9:45
Kursavgift 15€ /15€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Susanna Maris. Idrottsinstruktör
Passar speciellt bra för dig som börjar bli lite stel, styv och kanske redan fått försämrad balans.
Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan

 

Yogainspirerad träning för seniorer
Folkhälsanhusets samlingsrum tisdagar 1.10-3.12 och 14.1-24.3 kl 10-10:45
Kursavgift 15€/ 15€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.
Ledare Susanna Maris, Idrottsinstruktör.
Detta träningspass är inspirerat av yoga med lugna rörelser och andningsövningar. Målet är att stärka musklerna, öka rörligheten och effektivera andningen. Träningen sker stående (med eller utan stöd) och sittande på stol. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan.

ti kl 14:15-15 i simhallens terapibassäng
Arr: Närpes Pensionärsförening.
Kontakt Christine Skogman 040 016 3558


Balansträning grupp 2
Folkhälsanhusets samlingsrum onsdagar kl 9-9:45  2.10-4.12 och 15.1-25.3
Kursavgift 15€ / 15€. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan
Ledare Susanna Maris. Idrottsinstruktör

Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Kursen är riktat till seniorer. Balansträning är viktig bl.a. för att minska risken för fallolyckor.
Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående.
Kurserna passar dig som känner dig stel, styv och vill förbättra din balans.

 

Balansträning 
Töjby f.d skola onsdagar 18.9-27.11 och 15.1-15.4 kl 12:30-13:30
Kursavgift 25€/ 28€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare: Laura Harju
Kursen är riktad till seniorer. Passet består av stolgympa stående och sittande. Vi utvecklar balansen,
förbättrar kroppens rörlighet och stärker musklerna som hjälper till att hålla balansen.
Undervisningsspråk är finska och svenska.

 

Gymträning 5
Lady gym, kl 10-11 onsdagar 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Camilla Ulfvens. Kursavgift 50€ / 55€.
Kursen är riktad till seniorer. Endast damer.

Kursanmälan till Vuxeninstitutet: 040 1600687
Gymträningsgruppen är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen. Muskelstyrkan i benenär viktiga för äldre personers rörelseförmåga. Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper bevaras eller till och med förbättras.Vi börjar träningen med en gemensam uppvärmning följt av fri användning av utrustningen som finns i gymmet. Timmen avslutas med gemensam stretch. Inga förkunskaper krävs. Är man nybörjare visar ledaren de olika maskinerna och utrustning och hur man kan träna på gymmet.
 

Gymträning Alvina 1
Alvinahemmet, kl 10-11 onsdagar 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Camilla Ulfvens. Kursavgift 25€ /28€, gymavgift tillkommer.
Kursen är riktad till seniorer.
Kursanmälan till Vuxeninstitutet: 040 1600687
Gymträningsgruppen är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen. Muskelstyrkan i benenär viktiga för äldre personers rörelseförmåga. Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper bevaras eller till och med förbättras.Vi börjar träningen med en gemensam uppvärmning följt av fri användning av utrustningen som finns i gymmet. Timmen avslutas med gemensam stretch. Inga förkunskaper krävs. Är man nybörjare visar ledaren de olika maskinerna och utrustning och hur man kan träna på gymmet.

Gymträning Alvina 2
A
lvinahemmet, kl 10-11 onsdagar 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Camilla Ulfvens. Kursavgift 25€ /28€, gymavgift tillkommer.
Kursen är riktad till seniorer.
Kursanmälan till Vuxeninstitutet: 040 1600687
Gymträningsgruppen är utmärkta för seniorer som vill upprätthålla och förbättra orken i vardagen. Muskelstyrkan i benenär viktiga för äldre personers rörelseförmåga. Styrkan och balansen försämras med åren, men med lämplig träning kan dessa egenskaper bevaras eller till och med förbättras.Vi börjar träningen med en gemensam uppvärmning följt av fri användning av utrustningen som finns i gymmet. Timmen avslutas med gemensam stretch. Inga förkunskaper krävs. Är man nybörjare visar ledaren de olika maskinerna och utrustning och hur man kan träna på gymmet.
 

Cirkelträning på gym
Mittistan gymmet, onsdagar kl 15-16  25.9-4.12 och 15.1-15.4.
Kursavgift: 50€ /55€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Ann-Charlotte Backholm, l
eg. sjukskötare/Förstavårdare och lic. personlig tränare.
Passet består av cirkelträning på gymmaskiner blandat med träning med fria vikter. På ett tryggt och säkert sätt tränar vi med den utrustning som finns på gymmet. Kursen passar damer och herrar, unga och äldre. Ta med inneskor och vattenflaska. Gymavgift ingår i kursavgiften.

 

Small group PT
PowerZone fitness club i Pörtom onsdagar 11.9-27.11 kl 18-19
Kursavgift 60€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare: Ann-Charlotte Backholm, l
eg. sjukskötare/Förstavårdare och lic. personlig tränare.
Riktar sig till dig som behöver hjälp med viktförändring och att hitta rutiner i din vardag gällande kost och träning. Instruktören inspirerar, motiverar och vägleder dig så att träningen blir en bestående vana. Regelbundna träffar och individuell vägledning gör att du börjar må bättre, får ökad energi och styrkenivån ökar och uthålligheten förbättras.

 

Sittgymnastik
Folkhälsanhusets samlingsrum onsdagar 2.10-4.12 och 15.1-25.3 kl 10-10:45
Kursavgift 15€ /15€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.
Ledare Susanna Maris, Idrottsinstruktör.
Kursen är riktad till seniorer. Uppmjukande sittgymnastik där vi tränar styrka, rörlighet,
balans, koordination och kondition sittande på stol. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan.

 

Vattengymnastikkurserna är skonsam och effektiv motionsform. Vattengymnastikkurserna hålls i terapibassängen där vatten temperaturen är 32 grader. I vattner har vi lättare att röra på oss och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Ramp in till simhallsbyggnaden. Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga, man utför röselserna enligt sin egna förmåga. Man bör dock vara i så pass bra skick att man kan byta om själv. Simövervakare på plats under hela passet.
 

Vattengymnastik 9 onsdagar kl 11:15-12 18.9-27.11 och 15.1-15.4 
Ledare Ann-Charlotte Backholm sjukskötare och licencerad personlig tränare.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 10 onsdagar kl 12:15-13 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Ann-Charlotte Backholm sjukskötare och licencerad personlig tränare.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 11 onsdagar kl 13:15-14 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 12 onsdagar kl 14:15-15 18.9-27.11 och 15.1-15.4 .
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Vattengymnastik 13 onsdagar kl 15:15-16 18.9-27.11 och 15.1-15.4.
Ledare Anne-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687

Reumaföreningens vattengymnastik varje onsdag kl 16-16:45.
Avgift: 25€ / 25€ + simhallsavgift.
Ledare:
Anne-May Westerlund
Speciellt lämplig för personer med reuma. Är man inte medlem i reumaföreningen kan man skriva in sig som stödmedlem.
Önskar du delta i reumaföreningens vattengymnastik ta kontakt med orf. Christine Skogman  0400 163 558  christine.skogman@gmail.com

Rörelseglädje
Stenbackens skola varannan torsdag 12.9-5.12 kl 17:30-19:00
Kursavgift 25€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Harry Appel och Cecilia Wikström.
På denna anpassade kurs rör vi oss på olika sätt. Programmet varierar med olika bollspel, roliga lekar och cirkelträning.

Speciellt lämplig för personer med handikapp eller begränsad funktionsförmåga

Bowling
Bowlinghallen varannan torsdag kl 18-19  19.9-12.12
Ledare: Guy Rosenholm och Kim Norrgård.
Kursavgift 35€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040 1600687
Välkommen med på denna anpassade bowlingkurs. Vi har roligt då vi bowlar tillsammans!

Speciellt lämplig för personer med handikapp eller begränsad funktionsförmåga


 

Gymträning 6
Depån, kl 10-11 torsdagar 12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Anne-May Westerlund. Kursavgift 50€ / 55€.

Gymträning 7 Depån, kl 11-12 torsdagar 12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Anne-May Westerlund. Kursavgift 50€ / 55€.

Gymträningsgrupperna är utmärkt för seniorer som vil upprätthålla orken i vardagen. Regelbunden träning av muskler förebygger sjukdomar, förbättrar balansen och höjer humöret. Gymträningen består av gemensam uppvärmning, följt av ledd styrketräning med användning av maskiner, fria vikter och träning med egen kroppsvikt. Passet avslutas med gemensam stretch och avslappning. Nya deltagare introduceras första gången hur gymmaskinerna fungerar. Inget problem att delta med rullator/käpp.

Mamma träning
Mittistan gymmet 10 torsdagar under tiden 22.8-31.10 kl 14:15-15:15.
Pris 100€. Bokning: slotti.fi/booking/welnesfysioob/#?service=15
Ledare Joanna Åström, Moderskaps-  och bäckenbottens- fysioterapeut.
Kom iform igen efter graviditeten och förlossningen!

Balans- och styrketräning
Norrnäs bönehus torsdagar 12.9-28.11 och 9.1-16.4 kl 17:30-18:15
Kursavgift 22€ /25€.  Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.
Ledare Susanna Maris. Idrottsinstruktör.
På denna kurs tränar vi enligt egen förmåga. Vi satsar på övningar för att förbättra balansen och rörligheten samt tränar styrka med och utan redskap. Kursen innehåller också lite hjärngympa och uppmjukande övningar för nacke/axlar. Kom gärna i mjuka kläder!

Vattengymnastikkurserna är skonsam och effektiv motionsform. Vattengymnastikkurserna hålls i terapibassängen där vatten temperaturen är 32 grader. I vattner har vi lättare att röra på oss och lättare att träna våra muskler i det 32 grader varma vattnet. Inget hinder att delta ifall du använder käpp eller rullator. Det finns ledstånd ner till vattnet. Ramp in till simhallsbyggnaden. Vattengymnastik passar alla oberoende ålder, krämpor eller rörelseförmåga, man utför röselserna enligt sin egna förmåga. Man bör dock vara i så pass bra skick att man kan byta om själv. Simövervakare på plats under hela passet.

 

Vattengymnastik 14 torsdagar kl 16-16:45  12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Amanda Nordström.

Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 15 torsdagar kl 16:45-17:30 12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Amanda Nordström.

Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Vattengymnastik 16 torsdagar kl 17:30-18:15  12.9-28.11 och 9.1-16.4.
Ledare Emma Lipkin.

Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer. Kursanmälan till Vuxeninstitutet 040-1600687.

Balansträning grupp 3
Folkhälsanhusets samlingsrum fredagar 4.10-13.12 och 10.1-20.3 kl 9-9:45
Kursavgift 15€ / 15€.
Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Susanna Maris. Idrottsinstruktör.
Kursen riktad till seniorer.
God muskelstyrka och balans behövs i vardagen. Balansträning är viktig bl.a. för att minska risken för fallolyckor. Vi tränar balansen, stärker fötterna och mjukar upp kroppen med rörelser sittande och stående. Kurserna passar dig som känner dig stel, styv och vill förbättra din balans. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan

 

Gymträning Rangsby   Rangsby fd skola.
kl 10-11 fredagar 13.9-29.11 och 10.1-17.4.
Kursavgift 25€ /28€, gymavgift tillkommer.

Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687
Ledare Camilla Ulfvens.
Kursen riktad till seniorer. I gymträningskurserna börjar vi med en gemensam uppvärmning följt av fri användning av utrustningen som finns i gymmet. Timmen avslutas med gemensam stretch. Inga förkunskaper krävs. Är man nybörjare visar ledaren de olika maskinerna och utrustning och hur man kan träna på gymmet. 

Kreativ hjärngympa för seniorer
Folkhälsanhusets samlingsrum fredagar 4.10-13.12 och 10.1-20.3 kl 9-9:45
Kursavgift 15€ / 15€. Kursanmälan görs till Vuxeninstitutet 040-1600687.
Ledare: Susanna Maris, Idrottsinstuktör.

Lättsam kurs med syftet att stimulera hjärnaktiviteten. Varje träff har ett tema och ledd aktivitet med bl.a lättsamma koordinationsövningar för att väcka kroppen och hjärnan. Utöver det sysslar vi med kreativt målande, skrivande och ev. sjungande. Alla deltar enligt egen förmåga. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Lätt vattengymnastik 17 fredagar  kl 11-11:45   11.10-29.11.
Ledare Ann-Charlotte Backholm, l
eg. sjukskötare/Förstavårdare och lic. personlig tränare.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer.
Kursanmälan till Vuxeninstutet 040-1600687
Speciellt lämplig för personer med hjärt- och kärlsjukdom.

Vattengymnastik 18 fredagar 13.9-29.11 och 10.2-17.4 kl 13:15-14.
Ledare Ann-May Westerlund.
Kursavgift 22€ /25€. Simavgift tillkommer.
Kursanmälan till Vuxeninstutet 040-1600687


Vattengymnasik 1 NGF fredagar kl 15.15-16.00  16.9-13.12 & 13.1-12.4 .
LKursavgift: 25€/12ggr + simhallsavgift. Ledare Emma Lipkin.
Anmälan till Närpes gymnastikförening
040-7037016

Vattengymnastik 2 NGF fredagar kl 16:15-17  16.9-13.12 & 13.1-12.4.
Kursavgift 25€/12ggr + simhallsavgift.  Ledare Emma Lipkin. 
Anmäland till Närpes gymnastiksförening
040-7037016

Inga evenemang.
Inga evenemang.