Olet tässä

Nuorisovaltuusto

Närpiön nuorisovaltuusto muodostettiin 2007 ja se koostuu 14-22 vuoden ikäisistä nuorisoedustajista.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • Lisätä nuorten osallistumista heitä eri tavalla koskeviin yhteiskuntakysymyksiin.
  • Edistää myönteistä yhteiskuntakehitystä ja pyrkiä nostamaan viihtyvyyttä ja ymmärrystä paikallisyhteisöä kohtaan.
  • Olla foorumi, jossa nuorten mielipiteet tulevat esille ja välitetään eteenpäin yhteiskunnalle ja päätöksentekijöille.

 

NUORISOVALTUUSTO 2021 - 2023: 

Anton Åkerman, pj
Jesper Herrmans, vara pj.
Ly Bang
Janita Bäck
Elsa Guldén
Felicia Lindeman
Johan Naski
Ludvig Nordin
 
Ann-Katrin Enqvist, siht.
Victoria Vikstrand, (kaupunginhallituksen yht.)