Olet tässä

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön (OPM) rahoittama hanke. Mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Närpiössä toteutetaan lukuvuonna 21-22 mallin pilottihanke, joka on suunnattu 3.- ja 4.-luokkalaisille. Pilottihankkeeseen osallistuvat Yttermarkin, Pjelaxin ja Stenbackenin alakoulut. Hanketta koordinoi vapaa-aikavirasto. Kerhotoimintaa järjestetään yhtenä päivänä viikossa kussakin koulussa, yleensä klo 12.45-14.40. Kouluissa järjestettävä harrastustarjonta perustuu lasten toiveisiin. Lasten kiinnostuksen kohteita on kartoitettu Wilman kautta lähetetyllä koulukohtaisella kyselyllä.

Lukuvuosi 21-22 on jaettu neljään jaksoon, joista jokainen on kuuden viikon pituinen. Jokaisella jaksolla voi osallistua yhteen harrastukseen kahdesta vaihtoehdosta. Harrastustoiminta noudattaa koulujen työ- ja loma-aikoja eli toiminta on tauolla koulujen lomien aikana. Vapaa-aikavirasto tulee jokaiselle koululle tiedottamaan järjestettävistä harrastuksista sekä antamaan ilmoittautumisohjeet huoltajille ja oppilaille lukuvuoden alussa. Tietoa lähetetään myös Wilman kautta. Harrastustoiminnan sisällöstä ja eri vaihtoehdoista on tarkoitus tiedottaa erityisesti niille lapsille, joilla ei ole aikaisempaa harrastusta. Hankkeen tarkoitus on tarjota harrastusmahdollisuus myös niille lapsille, joiden on muuten vaikea osallistua harrastustoimintaan.

Lukuvuonna 22-23 harrastustoimintaa on tarkoitus laajentaa kaupungin kaikkiin kouluihin (luokat 3-4).