Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

Lukuvuosi 2017-2018

Syyslukukausi 28.8-20.12.2017, kevätlukukausi 8.1-25.5.2018

Perusopetus antaa mahdollisuuden saavuttaa perustiedot ja –taidot ja  laajentaa yleissivistystä.  Koulutus antaa edellytyksiä ja pätevyyttä toisen asteen opintoihin. 

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu

  • oppivelvollisuusiän ylittäneille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta suorittaa peruskoulua.
  • 17-25-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille, jotka tarvitsevat peruskoulun päättötodistuksen sekä pohjakoulutusta toisen asteen jatko-opinnoille.
  • Perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen muuttaneille nuorille, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta oppivelvollisuusajan sisällä, tai ovat valmistuneet heikoilla tiedoilla ja taidoilla.
  • Muille aikuisille, joilta puuttuu päättötodistus tai jotka haluavat korottaa arvosanaansa jossakin aineessa tai täydentää perusopetuksen tutkintoaan.

Sinun täytyy osata lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla ja kielitaitosi täytyy vastata kielitasoa A2, voidaksesi osallistua koulutukseen.

Sisältö:

  • Opinnot ovat päiväopetusta (6 oppituntia/päivä).
  • Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan aikaisempien tietojen ja taitojen perusteella.
  • Oppiaineet ovat ruotsi, suomi, englanti, matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, biologia, maantiede, uskonto/elämänkatsomustieto ja mahd. muita aineita.

 

Opetus on ilmainen.

Hakuaika päättyy 30.6.2017, mutta lisäpaikkoihin voi hakea 18.8.2017 saakka.

Täytä opiskelupaikkahakemus oikeassa sarakkeessa olevan linkin kautta.

Ota mielellään yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta.

annica.eklund@narpes.fi, 050-4403231