Vajaakuntoisten neuvosto

Valtakunnallisen vajaakuntoisten neuvoston antamien ohjeiden mukaan kunnallisten neuvostojen tehtäviin kuuluu

  • Edesauttaa vajaakuntoisten henkilöiden tarpeiden huomioimista kaupungin toiminnan kaikilla osa-alueilla.
  • Lausuntojen antaminen suunnittelusta, päätöksistä ja toimeenpanosta vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.
  • Lisätä kanssaihmisten tietoisuutta vajaakuntoisuudesta.
  • Lisätä päätöksentekijöiden osaamista vammaisasioissa.
Jäsen Varajäsen
Patrik Gullström, pj. Anders Wenman
Ebba Granström, vara pj. Peter Sjökvist
Åsa Aspelin Daniel Norrback
Niclas Bäckström Majgret Lillsjö
Marja Forsén Karl-Gustav Svedjebäck
Ida Hautaoja Ann-Katrin Enqvist
Hans Hall Patrik Groop
Kristina Maars, siht.