Ikäneuvosto

Vuonna 2002 kaupunginhallitus päätti asettaa ikäneuvoston. Närpiön ikäneuvosto on kaupungin ja kaupungissa toimivien ikäorganisaatioiden välillä toimiva yhteistyöelin. Ikäneuvosto on suoraan kaupunginhallituksen alainen. Toimintaa säätelee kaupunginhallituksen asettama ohje.

Ikäneuvoston tehtäviin kuuluu edistää ja kehittää yhteistyötä kaupungin ja iäkkäämmän väestön välillä. Ikäneuvoston tulee seurata ikäihmisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhoitoasioissa. Sen lisäksi ikäneuvoston tulee seurata, että iäkkäämmälle väestölle tärkeät kysymykset huomioidaan eri lautakunnissa ja hallinnoissa ja että ikäihmisten tietotaito välitetään mainittuihin elimiin.

Ikäneuvostolla on seitsemän jäsentä ja sihteeri, jotka kaupunginhallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Henkilökohtainen sijainen on valittu jokaiselle jäsenelle. Kaupunginhallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Sihteeri on viranhaltija.

IKÄNEUVOSTON KOKOONPANO 2019-2021

Jäsen Varajäsen
Gun Forsman, pj. Johan Pått
Sven Backlund, vara pj. Maj-Len Bäckström
Kerstin Berg Sven Backman
Pia Berg Christine Skogman
Roger Nordberg Sture Häggblom
Bror Backholm Birgitta Bäcklund
Ritva Granholm Rolf Karlberg
Isabella Ebbols, siht.