Talous 2013-2017

Tietoja Närpiön kaupungin taloudesta 2013-2017

Tuloslaskelma                             Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017
(ulkoinen, milj.euro)  Tilinpäätös  Tilinpäätös  Tilinpäätös  Tilinpäätös  Tilinpäätös 
           
Toimintatuotot 9,1 9,0 9,3 9,7 9,3
Toimintakulut  -61,1 -60,7 -61,4 -62,1 61,5
Toimintakate -52,0 -51,8 -52,1 -52,4 -52,1
Verotulot  29,6 29,9 30,9 30,9 31,8
Valtionosuudet 24,2 24,1 23,5 27,8 28,3
Rahoituskulut ja tulot  0,6 0,4 0,4 0,6 0,6
Vuosikate 2,4 2,7 2,6 6,8 8,6
Poistot -2,5 -2,7 -2,6 -2,7 -3,0
Tilikauden tulos 0,0 0,1 0,1 4,1 5,6
Tilinpäätössiirrot 0,1 0,1 0,2 -2,8 -3,8
Tilikauden yli/alijäämä 0,1 0,2 0,2 1,3 1,8
           
Asukasluku 9341 9398 9387 9443 9514
Verotulot (€./asukas)  3173 3187 3294 3270 3344
Vuosikate (€./asukas)  256 292 280 718 906
Vuosikate % poistoista  98 103 102 252 290
Lainat yhteensä  17,2 19,2 20,0 19,7 19,6
Lainat (€./asukas)  1838 2044 2133 2081 2063
Konsernilainat (€/asukas)  4765 5003 5084 5382 4652
Nettoinvestoinnit (milj. €) 1,8 4,7 3,9 5,0 6,2
           
Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017
Kaupungin verotuloprosentti 20,5 20,5 21,0 21,0 21,0
           
Kiintestöveroprosentti          
Yleinen kiinteistövero 0,60 0,60 0,80 0,80 0,93
Vakituiset asuinrak.  0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
Vapaa-ajan asuinrak.  1,00 1,00 1,00 1,10 1,10
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voimalaitokset 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10