Olet tässä

Pöytäkirjat, kuulutukset, sääntökokoelmat ja esityslistat

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Lautakuntien ja valtuuston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjantarkastuksen jälkeen ja ne ovat saatavilla yhden (1) vuoden ajan.

Yli vuoden vanhoihin pöytäkirjoihin voi tutustua kaupungintalon hallinto-osastolla.

Pöytäkirjat löytyvät täältä

Kuulutukset löytyvät täältä

Esityslistat löytyvät täältä

Sääntökokoelmat löytyvät täältä