Maakuntauudistus

Maakuntauudistus on historiallisen suuri aluehallinnon uudistus.  Uudistuksen lopputuloksena Suomeen muodostetaan 18 maakuntaa.  Maakunta järjestää jatkossa palveluita, jotka nykyisin ovat kuntien, kuntayhtymien tai valtion järjestämiä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, tehdä palveluista asiakaslähtöisempiä ja säästää rahaa lisääntyvän yhteistyön ja kustannustehokkuuden myötä. Kansalaisille halutaan taata nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman alueen päätöksentekoon.

Uudistuksen vaikutukset asukkaan palveluihin

Uusi maakunta järjestää jatkossa monia sellaisia palveluita ja tehtäviä, joiden takana on nyt kunta tai valtio. Maakunnan tehtäviin kuuluu 1.1.2020 alkaen

 • sosiaalihuolto
 • terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • työ- ja elinkeinopalvelut (eli kasvupalvelut)
 • ympäristöterveydenhuolto
 • aluekehittäminen
 • alueiden käytön ohjaus ja maakuntakaavoitus
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu
 • maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut
 • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen

Valinnanvapaus

Maakunnan järjestämiin palveluihin kuuluu olennaisena osana valinnanvapaus. Asukkaalla tulee olemaan nykyistä suuremmat mahdollisuudet valita palveluntarjoaja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kuntien rooli tulevaisuudessa

Kuntien merkitys pysyy vahvana. Tulevaisuudessa pääset asukkaana yhä useammin vaikuttamaan oman kuntasi päätöksiin. Tärkeä tehtävä kuntavirastossa tulee olemaan myös kunnan elinvoiman varmistaminen. Kunnan tehtäviin kuuluu 1.1.2020 alkaen

 • osaaminen ja sivistys
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • liikunta, kulttuuri ja vapaa-aika
 • nuorisotoimi
 • paikallinen elinkeinopolitiikka
 • maankäyttö ja rakentaminen
 • paikallinen osallistaminen

Uudistuksen aikataulu

Uusi Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Ennen sitä uudistusta valmistellaan mm. erilaisin selvityksin ja monessa eri ryhmässä hyvässä yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Jo lokakuussa 2018 järjestettävissä maakuntavaaleissa sinä pääset äänestämään omaa ehdokastasi maakuntavaltuustoon. Maakuntavaaleissa äänestetään kuntarajojen yli. Äänesi on tärkeä, muista vaikuttaa!
 

Uudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Pohjanmaan kunnat, kuntayhtymät ja muut alueelliset toimijat ovat mukana uuden maakunnan suunnittelussa. Palvelukokonaisuuksia suunnittelevat teema- ja työryhmät on koottu siten, että niissä huomioidaan nykyisten toimijoiden ääni. Suunnittelun johtotähtenä ovat asukkaan kannalta tarkoituksenmukaiset palvelut. Palveluita ei siirretä uuteen maakuntaan sellaisenaan, vaan kokonaisuus ja yhteistyö suunnitellaan asukkaan etu edellä.

Asukkaan mielipide palveluita suunnitellessa on tärkeä. Maakuntauudistuksen valmisteluun voit vaikuttaa

 • Vastaamalla kyselyyn Pohjanmaan uudistuksen kotisivuilla 2020.pohjanmaa.fi
 • Maakuntavaaleissa, lokakuussa 2018
 • Osallistumalla oman kuntasi vaikuttamiskanavien kautta
 • Osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa asiatunnisteilla #sinunpohjanmaasi #Pohjanmaa2020

Valtakunnallisesti käytetään asiatunnisteita #sote2020, #sote ja #maakuntauudistus

Lue lisää:

Maakuntauudistus Pohjanmaalla: 2020.pohjanmaa.fi

Maakuntauudistus valtakunnallisesti: www.alueuudistus.fi

Uutiset ja tiedotteet