Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21. maaliskuuta 2023 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle, Kirkkotie 2, 64200 NÄRPIÖ, puh. 06-2249111.

Omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa, ja jonka kotikunta on Närpiö, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.