Kurssit ja luennot

Kuva: 

Öppna universitetet

Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­lig­het att be­dri­va uni­ver­si­tets­stu­di­er och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Stu­di­er­na inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet le­der inte till ex­a­men men räk­nas till godo om du sö­ker in och blir an­ta­gen till uni­ver­si­te­tet. Kur­ser­na ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­tet med Åbo Aka­de­mis öpp­na uni­ver­si­tet samt Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Följande kurs inom Krispsykologi erbjuds i Närpes vårterminen 2019´:

Sivu

Hyödyllistä tietoa kurssin alkaessa

Syyslukukauden kurssit esitellään elokuun lopussa. Vuodenvaihteessa ilmestyy uusi kurssiohjelma, jossa esitellään kevätkauden kurssit. Kurssiohjelma lähetetään Närpiön kaikkiin kotitalouksiin.

Syyslukukausi 2016 alkaa torstaina 8.9 ja kevätlukukausi maanantaina 9.1. Kurssitoiminta keskeytyy 20-24.10 syysloman ja 27.2-3.3 hiihtoloman ajaksi.

Maksut

Sivu