Vanhustenhuolto

Kuva: 
27.04.2018

Palveluntuottaja tai palveluntuottajaksi aikova ilmoittaudu kokeiluun mukaan 

16.04.2018

Pohjanmaa on aloittanut henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun osana iäkkäiden palveluja. Kokeilussa ovat mukana Vaasan, Pietarsaaren ja Närpiön sosiaali- ja terveystoimet.

Dagverksamhet

I Närpes Stad finns en ny öppenvårdverksamhet i form av en dagcenterverksamhet från och med 1.1.2015. I Pörtom har dagsverksamheten kommit igång i januari 2015 och från början på september detta år kommer man att dra igång även på Boställets seniorboende.

En lägenhet i Boställets seniorboende, Boställsvägen 1, inreds för ändamålet. Dagcentret kommer att vara öppet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar.

Sivu

Serviceguide för seniorer

Den elektroniska serviceguiden är en lättillgänglig rådgivningstjänst på stadens hemsida. Den finns bland annat under rubriken Äldreomsorgen.

Alla serviceformer och tjänster för seniorer är samlade på ett ställe. En kort beskrivning fås av tjänsten och sedan är den länkad till den aktuella hemsidan med mera utförlig information och kontaktuppgifter om den aktuella tjänsten senioren, dennes anhöriga eller vårdare behöver. 

Serviceguide

Sivu

Seniorineuvola

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten suositusten mukaan tullaan panostamaan enemmän ikääntyvän väestön turvallisuuden ja terveyden ehkäisevään työhön ja aikaiseen puuttumiseen. K5 on projektissaan Äldre-Kaste kehittänyt paikalliset ja ikääntyvän väestön tarpeet huomioon ottavan mallin - seniorineuvola.

Sivu

Veteraanien palvelut

Rintamaveteraanien kuntoutus

Kuntoutukseen voivat hakea veteraanit, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja jotka eivät ole oikeutettuja kuntoutukseen jonkun muun lain nojalla. Hakemukseen on liitettävä kuntoutussuunnitelma.

Veteraanit saavat itse päättää, millaista kuntoutusta he haluavat.

Kuntoutusta toivovien Närpiön rintamaveteraanien tulee jättää hakemus Närpiön terveyskeskuksen sosiaalityöntekijälle.

 

 

Sotainvalidien kuntoutus

Sivu

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja vastaa kuntoutuksesta vanhusten laitoksissa
Kuntoutusohjaaja tekee tarvittaesa myös kotikäyntejä ja katsoo mitä apuvälineitä kodissa tarvitaan arkipäivän helpottamiseksi.
Kuntoutusohjaaja tekee henkilökohtaisia harjoitusohjelmia.
Päämääränä on tukea kotona asumista ja omaishoitajia.

 

Sivu

Seniorverksamhet

Med seniorverksamhet för äldre menas verksamhet som har som syfte att upprätthålla den fysiska, psykiska , kognitiva samt den sociala funktionsförmågan hos äldre. En viktig utgångspunkt är att stöda det fortsatta boendet i hemmet genom olika aktiverande och rehabiliterande stödåtgärder. Seniorverksamhet ordnas också på stadens serviceboenden.

Seniorverksamhet är avsedd för personer som p.ga olika sjukdomar eller handikapp är i behov av social gemenskap med aktivering. Närståendevårdare och deras anhöriga är även en viktig målgrupp.

Sivu

Omaishoito

Omaishoidontuki on hoitopalkkio, jota maksetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan ihmisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi hänen omassa kodissaan.

Hoitopalkkio maksetaan hoitajalle, joka voi olla omainen tai muu henkilö, joka huolehtii hoitoa tarvitsevasta henkilöstä tämän omassa kodissa. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa. Omaishoidontuki kerryttää alle 65-vuotiaiden hoitajien eläkettä.

Omaishoidontukea hakevan henkilön kanssa solmitaan sopimus joka on yleensä voimassa toistaiseksi.

Sivu

Hoidonarviointiryhmä

Hoidonarviointiryhmä valitsee asiakkaat palvelu- ja vanhainkoteihin.
Hoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviä kotona kotihoidon avulla tai joiden kotinhoitoa ei voi järjestää tarkoituksenmukaisesti heidän omassa kodissaan.

Hoidonarviointiryhmään kuuluvat sosiaalityöntekijä, johtava lääkäri, vanhustenhuollon johtaja, kotihoidon edustaja ja terveyskeskussairaalan osastonhoitaja.

Sivu