Kotihoito

Kuva: 

Övermark hälsostation

Pörtom hemsjukvård

Tukipalvelut

Lounas: voidaan kuljettaa kotiin, määrättyä maksua vastaan.

Saunapalvelu: jos asiakkaalta puuttuu mukavuudet voidaan järjestää sauna/suihkumahdollisuus sekä kuljetus, määrättyä maksua vastaan. 

 

Kotihoidon palvelukoordinaattorin puhelinaika on arkisin klo 8.00-10.00 puh 06-2249451.

Sivu

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitoa annetaan sille, joka tarvitsee sairaanhoitoa, mutta ei voi käydä terveyskeskuksessa.
Kotisairaanhoitoa annetaan lääkärin määräyksestä, ja sitä antavat hoitohenkilöstö ja lääkäri suunnittellulla ja  sovitulla tavalla potilaan omassa kodissa.
 
Kotisairaanhoidon henkilöstö voi esim. jakaa lääkkeitä, antaa ruiskeita, hoitaa haavoja ja antaa diabeteshoitoa,  ottaa verikokeita ja mitata verenpainetta sekä antaa hoitoa vaikeammissa sairauksissa.

Sivu

Kotipalvelu

Kotipalvelua myönnetään vanhuksille, sairaille ja vammaisille, jotta he voisivat asua kotona.

Apu kattaa pääasiassa henkilökohtaisen huolenpidon, kuten hygienian, wc-käynnit, lääkkeidenoton jne.

Kotipalvelua tarjotaan kuntouttavan työskentelytavan avulla, joka pyrkii kannustamaan asiakasta säilyttämään oman toimintakykynsä mahdollisimman pitkään oman aktiivisuuden ja harjoittelun avulla. Näin asiakas kykenee asumaan kauemmin omassa kodissaan.

Sivu