Rakentaminen & Asuminen

Kuva: 

Servicechef Lundmark Lars-Erik

Kanslist Maris Carina

Kanslist Norras Carina

Kanslist Stenmark Ann-Louise

Lantmäteritekniker Storsved Yngve

Vägmästare Ingves Stig-Erik

Tiet

Vastuuhenkilö: Tiemestari Stig-Erik Ingves

Tulosalueen pääasiallinen toiminta:

  1. Liikenneväylien toiminta-alueeseen kuuluu katujen ja yksityisten teiden, katuvalaistuksen ja kalasatamien hoito.

  2. Pyrkiä sekä kesä- että talviaikana pitämään liikenneväylät liikenteen ja ympäristön vaatimassa kunnossa taloudelliset ja liikennetekniset seikat huomioon ottaen.

    Päällysteiden uusiminen ja teiden perusparannukset.

    Pyrkiä valtionavustusten saamiseen laajoihin yksityisten teiden perusparannuksiin.

Sivu

Tekniikka

Yleistekninen toiminta

Nimi

Toimi

Vastuualue

Grahn Edd

Tekninen johtaja

Osastonjohtaja
Esittellijä teknisessä lautakunnassa
Kaupungin kiinteistötoiminta

Lundmark Lars-Erik

Kansliasihteeri

Sivu