Rakentaminen & Asuminen

Kuva: 

Byggnadsinspektör Östberg Christoffer

15.05.2018

Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä lähtökohta suunnitelman laadinnassa.

Ilmoitukset

 Asemakaavaehdotus Strandhagenin asuntoalueesta on nähtävillä 7.5 - 5.6.2018 välisenä aikana.

Leikkipuistot

Leikkipuistot tarjoavat lapsille turvallisen ja kehittävän leikkiympäristön.

Koulujen ja päiväkotien leikkitelineet ovat myös käytettävissä koulupäivän jälkeen ja päiväkodin sulkeuduttua.

 

Sivu

Markanvändningsingenjör Silfversten Johan

Ilmoitukset

Nya torgregler för Närpes stads torg gäller från och med 1.6.2017

Tekniska nämnden i Närpes 18.05.2017

TORGREGLER / PLATSAVGIFTER
 

01.08.2016

Opaskartta ( Osoitekartta )

Rakennustarkastaja Groop Patrik

Kaavoituskatsaus

Kaupungin tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Sivu