Kartat ja kaavat

Kuva: 
Kartor & planer

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Pohjanmaan liitto hoitaa maakuntakaavoituksen Närpiön osalta. Liittovaltuusto hyväksyy maakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvistaa sen.

 

Sivu