Perusopetus

Kuva: 
06.08.2018

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering.

04.01.2018

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Lähikoulu

Lähikoulu

Perusopetuslain (1998/628) § 6 mukaan kaikille oppivelvollisille Suomessa osoitetaan lähikoulu.

Lähikoulun osoittaminen tehdään Närpiössä antamalla hallintopäätöksen jokaisesta oppilaasta.  Päätös lähetetään kotiin oppilaan huoltajille joulukuussa ennen esikoulun alkua.

Närpiön kaupunki on kunnallisella päätöksellä jakanut kunnan niin sanottuihin oppilaaksiottoalueisiin.  Lähikoulu osoitetaan oppilaaksiottoalueen perusteella.

Sivu

Koulukyydit

Esikoululaisten ja 1. – 6. luokkalaisten oikeus koulukyytiin; perusopetus

Lainsäädäntö / koulumatkat

Perusopetuslain 1998/628, § 32 Koulumatkat, momentti 1 toteaa koulumatkojen järjestämisestä seuraavaa:

Sivu

Tuki lapsen koulunkäyntiin

Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien tehtäviin kuuluu tukea lapsen koulunkäyntiä.

Erityislastentarhanopettajat työskentelevät esikoulussa, jossa heidän päätehtävänsä on vanhempien ja esikoulun henkilökunnan kanssa vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa ja myönteistä kuvaa itsestään sekä luoda optimaaliset edellytykset kehitykseen ja ryhmässä oppimiselle.

Lisätietoa heidän työmenetelmistään sekä yhteystiedot löytyvät erillisenä liitteenä sivun oikeassa reunassa.

Erityisopettajat työskentelevät  luokissa 1-9.

Sivu

Åk 7-9

Nedan finns kontaktuppgifter till skolan.

Mera information om skolan får vårdnadshavarna genom att logga in på Wilma.

 

 

Närpes högstadieskola

Skolgränden 9 C

64230 Närpes st

tel. 040-1600646

 

Rektor Göran Småros

tel. 040-5451999

e-post: fornamn.efternamn [at] narpes.fi

 

Studiehandledare Stefan Träskvik

tel. 040-5049112

Sivu