Perusopetus

Kuva: 
06.08.2018

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering.

04.01.2018

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Åk 1-6

Närpes stad har 7 stycken åk 1-6 skolor med totalt 517 elever läsåret 2016-2017.

Nedan finns kontaktuppgifter till alla åk 1-6 skolor.

Mera information om skolorna får vårdnadshavarna genom att logga in på Wilma.

 

Sivu

Opetussuunnitelma

Sekä esikoulu että perusopetus noudattavat sivistyslautakunnan vahvistamia opetussuunnitelmia. Närpiön kaupungissa kaikki koulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Närpiössä opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetussuunnitelmissa vahvistetaan muun muassa seuraavat asiat:

Sivu

Lähikoulu

Lähikoulu

Perusopetuslain (1998/628) § 6 mukaan kaikille oppivelvollisille Suomessa osoitetaan lähikoulu.

Lähikoulun osoittaminen tehdään Närpiössä antamalla hallintopäätöksen jokaisesta oppilaasta.  Päätös lähetetään kotiin oppilaan huoltajille joulukuussa ennen esikoulun alkua.

Närpiön kaupunki on kunnallisella päätöksellä jakanut kunnan niin sanottuihin oppilaaksiottoalueisiin.  Lähikoulu osoitetaan oppilaaksiottoalueen perusteella.

Sivu

Lukuvuoden työajat

Närpiön sivistyslautakunta hyväksyy joka vuosi koulujen työajat. Perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

 

Liitteenä sivun oikealla puolella koulujen työajat.

Sivu

Oppilashuolto

Oppilashuollon palveluihin kuuluvat kuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuolto.

Näiden palveluiden vastaanottotilat sijaitsevat Mosebacken koulukeskuksessa, Koulukuja 9 B 11, 64200 Närpiö.


Koulukuraattorin puhelinnumero: Christina Vikstrand 040 5784378 ja Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992

Oikealta löytyy liite, josta saa tarkempia tietoja koulukuraattorin toiminnasta sekä yhteystietoja.

 

Koulupsykologin puhelinnumero: Tove Hästbacka 040 1600709

Sivu

Koulukyydit

Esikoululaisten ja 1. – 6. luokkalaisten oikeus koulukyytiin; perusopetus

Lainsäädäntö / koulumatkat

Perusopetuslain 1998/628, § 32 Koulumatkat, momentti 1 toteaa koulumatkojen järjestämisestä seuraavaa:

Sivu

Tuki lapsen koulunkäyntiin

Erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien tehtäviin kuuluu tukea lapsen koulunkäyntiä.

Erityislastentarhanopettajat työskentelevät esikoulussa, jossa heidän päätehtävänsä on vanhempien ja esikoulun henkilökunnan kanssa vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa ja myönteistä kuvaa itsestään sekä luoda optimaaliset edellytykset kehitykseen ja ryhmässä oppimiselle.

Lisätietoa heidän työmenetelmistään sekä yhteystiedot löytyvät erillisenä liitteenä sivun oikeassa reunassa.

Erityisopettajat työskentelevät  luokissa 1-9.

Sivu