Päivähoito

Kuva: 

Yleistä päivähoidosta

Alle esikouluikäisille lapsille järjestetään päivähoitopaikkoja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja omassa kodissaan työskentelevillä perhepäivähoitajilla.

Päiväkodissa hoito on pedagogista kohdistettua toimintaa, joka on jaettu osastoihin ikäryhmittäin. Tämän ansiosta lasten kehitystaso voidaan paremmin huomioida. Osastot voivat olla yhdessä osan päivästä, ja silloin lapset oppivat myös vuorovaikutusta ja ottamaan nuoremmat ja vanhemmat lapset huomioon.

Sivu

Päivähoitopaikan hakeminen

Hakemuksia voi jättää koko vuoden.

Päivähoitopaikan hakemus on jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon toivottua aloitusaikaa. Mikäli päivähoidon tarvetta ei ole voinut ennakoida ja hoitopaikan pikainen tarve johtuu siitä, että vanhemmat/vanhempi on saanut työtä tai alkanut opiskella, hakemus on toimitettava mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Tiedusteluihin perhepäivähoidon ja päivähoidon vapaista paikoista sekä päivähoitopaikkojen myöntämisestä vastaa päivähoidon johtaja.

Sivu

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinkaltainen toimintamuoto. Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan, ja ryhmässä on monenikäisiä lapsia.

Närpiössä on tällä hetkellä 4 perhepäivähoitajaa, jotka työskentelevät omassa kodissaan.

Ryhmäperhepäiväkodissa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa 8-12 lasta kunnan osoittamissa tiloissa.

Tiedusteluihin perhepäivähoidon vapaista paikoista sekä päivähoitopaikkojen myöntämisestä vastaa päivähoidon johtaja.

 

 

 

Sivu

Päiväkodit

Päivähoito päiväkodeissa on pedagogista toimintaa. Päiväkotiryhmät  jaetaan yleensä ikäryhmittäin 0-3-vuotiaat ja 3-6-vuotiaat, koska lasten kehitystaso voidaan siten paremmin huomioida.

Kysymyksiin vapaista päivähoitopaikoista sekä päivähoitopaikkojen myöntämiseen liittyviin kysymyksiin vastaa

Päivähoidon johtaja
Ann-Christin Häggblom
Puh. 050-4403562
ann-christin.haggblom [at] narpes.fi

 

Sivu