Infokirje, tammikuu 2023

Tukipäätös
Olet saanut tämän kirjeen koska hait viime vuonna (2022) jotain näistä tuista: luonnonhaittakorvaus,
yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, sokerijuurikkaan kansallinen tuki, tai nuoren viljelijän
kansallista tukea. Tarkista tiedot ja ota yhteyttä, jos jokin asia on epäselvä.

Mikä muuttuu koskien peltotukia vuonna 2023?
Peltotukiin tulevat uudistukset muuttavat sekä viljelijöiden että hallinnon tekemistä enemmän kuin
milloinkaan aiemmin Euroopan unioniin kuulumisemme aikana.

Peltotukien hakeminen muuttuu vuodesta 2023 alkaen täysin sähköiseksi. Paperilomakkeet poistuvat
käytöstä. Tutuksi tulleen Vipu-palvelun lisäksi käytössäsi on mobiilisovellus, Vipu-mobiili.

Täysin uutta on kaikkiin tukihakemuksella ilmoitettuihin peltolohkoihin tehtävä satelliittiseuranta. Jos
jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvaa, saat hallinnolta asiasta tiedon Vipu-mobiililla.
Voit korjata hakemusta vastaamaan tilannetta lohkolla tai korjata satelliittiseurannan tietoa lähettämällä
älypuhelimellasi kuvan kyseiseltä lohkolta.

Viljelijän ja hallinnon välinen tiedonvaihto onkin jatkossa erityisen tärkeää. Vipuneuvojan tarkisteista saat
aiempaa tarkempaa apua tukihakemuksesi täyttöön. Vipu-mobiilin avulla voit seurata tukiehtojen
toteutumista kasvulohkoillasi ja suunnitella lohkoilla tehtäviä toimenpiteitä. Satelliittiseuranta vähentää
paikalla tehtäviä tilavalvontakäyntejä. Joustavuutta lisää myös se, että peltotukien haussa ilmoittamasi
tiedot eivät ole lopullisia. Voit tarvittaessa muuttaa tai korjata monia ilmoittamiasi tietoja Vipu-palvelussa
syksyyn asti ilman seuraamuksia.

Useat peltotuet säilyvät lähes ennallaan, mutta moni ehto tai toimenpide myös uudistuu. Esimerkiksi uusi
asia on, että kaikkien tilojen on jatkossa ilmoitettava kasvipeitteistä pinta-alaa syksyllä sekä yleisesti
ottaen kaikilla pelloilla on tehtävä vähintään yksi toimenpide vuosittain, se tarkoittaa mm. että nurmet ja
kesannot joilta ei korjata satoa on niitettävä viimeistään 31 elokuuta.

Infotilaisuudet vuoden 2023 peltotuista, tärkeä tilaisuus 1.2!
Ensimmäinen infotilaisuus vuoden 2023 pinta-alatukiin liittyen järjestetään webinaarina keskiviikkona
1.2.2023,
tilaisuus nauhoitetaan, jotta sitä voi katsoa myös myöhemmin. Järjestämme tuolloin
kokoontumispisteitä kuntiin jonne voi tulla seuraamaan lähetystä sekä saada apua kysymysten kanssa, jos
sinulla ei ole mahdollisuutta seurata lähetystä tietokoneen kautta. Tässä ensimmäisessä tilaisuudessa
annamme hyvin tärkeän alustavan esittelyn uuden ohjelmakauden pinta-alatuista. Toivomme että kaikilla
viljelijöillä olisi mahdollisuus osallistua, jotta uusia vaatimuksia voitaisiin ottaa huomioon tämän vuoden
viljelyksiä suunnitellessa. Lisää tietoa tilaisuudesta lähetämme kaikille sähköpostitse tammikuun aikana.
Jos sinulla on uusi sähköpostiosoite, tiedota siitä meille!

Kertaus on tärkeää, kun näissä asioissa on hyvin paljon sisäistettävää tietoa. Myöhemmin keväällä on
tarkoitus järjestää kunnissa paikan päällä pidettäviä infotilaisuuksia, tällöin esittelemme asioita enemmän
yksityiskohtaisesti ja käymme myös läpi hakemusten tekemistä.

Tukiyhteenveto kirjanpitoon, löytyy Vipu-palvelusta!
Yhteenveto sisältää tietoja kaikista maataloustuista jotka maksettu tilallesi viime vuonna sekä mahdolliset
tiedot takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista sekä muista seuraamuksista.
Vipu-palvelun ensimmäisellä sivulla, valitse: Maatila/vuosi 2022/Maksutapahtumat, klikkaa tekstiä
”Tulosta valitun kalenterivuoden maksutapahtumat”. Tulosteen voi edelleen pyytää myös
maataloustoimistolta.

Vuokrasopimukset
Vuodenvaihteessa on hyvä tarkistaa vuokrasopimukset. Tarkista että vuokraaja sopimuksessa on sama
kuin se joka hakee pinta-alatukia. Tukioikeudet on lakkautettu, joten niitä ei tarvitse mainita uusissa
vuokrasopimuksissa. Suosittelemme kirjallisia vuokrasopimuksia. Maataloustukia voi hakea vain
tuenhakijan hallinnassa olevista pelloista. Tästä vuodesta lähtien ehtoa tarkistetaan useammin kuin
ennen. Vuokrasopimuksia ei tarvitse tuoda maataloustoimistolle muulloin, kun meidän pyynnöstä.

Tällä hetkellä tiedossamme olevat hakemusajankohdat:
9.1-24.1.2023:
 EU eläinpalkkio 2023, palkkio teuraskaritsoista ja sonneista meidän alueella (C1)
9.1-2.2.2023:
 Vuoden 2022 tukien eläinmääräilmoitus
 Eläinten hyvinvointikorvaus 2023
13.2-2.3.2023:
 Pohjoinen kotieläintuki naudoista, hakemus tulee tehdä huolimatta siitä, jos haluaa ennakkoa tai
vain lopullista tukea
 Pohjoinen kotieläintuki uuhista ja kutuista, hakemus tulee tehdä huolimatta siitä, jos haluaa
ennakkoa tai vain lopullista tukea
 Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
 Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (ELY-keskus)

Muutoksia?
Soittele jos sinulla on pieniä tai isoja kysymyksiä ja mietintöjä, esim. vaatiiko jokin tietty muutos
toimenpiteitä. Ota yhteyttä maataloustoimistoon hyvissä ajoin, jotta vuoden päätukihaku sujuisi
mahdollisimman hyvin.

Sinä joka lopetat maataloustoiminnan vuonna 2022
Ota yhteyttä maataloustoimistoon.

Närpiö
Patrik Lindblad puh 0406694716
Annica Lind puh 0505611702
Agneta Blomberg puh 0406694714

Kristiinankaupunki
Richard Appelback puh 0404820032
Anne Mäenranta puh 0401843200

Maalahti
Åsa Backman puh 0500874511

Korsnäs
Christina Bengsén puh 0400419517