Olet tässä

Mittaus ja kaavoitus

Pääasiallisena tehtävänämme on hoitaa ja valmistella kaupungin kaavoitusta, vastata kaupungin kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä valmistella kaupungin maanostoa ja -myyntiä.

Yhteyshenkilöt:

Malin Haka  ( kaavoitus)

Emilia Grannas, (mittaus ja kartat)

Johan Silfversten, (maanosto ja rekisterit)

 

Käyntiosoite:

Kaupungintalo / mittaus ja kaavoitus (1. kerros)
Kyrkvägen 2
64200 Närpiö

Mittaustoiminta

 1. Kiinteistötoimitusten maastotyöt asemakaava-alueilla
  ( Kiinteistönmuodostustehtävät hoitaa Maanmittauslaitos )

 2. Rakennusten merkitseminen asemakaava-alueilla

  Rakennuksen paikka ja korkeusasema on merkittävä ennen rakennustöiden aloittamista.

 3. Sijaintikatselmus

  Sijaintikatselmus tehdään, kun uudisrakennus on edennyt niin pitkälle, että rakennus voidaan siirtää kartalle, ja sen yhteydessä todetaan, että rakennuspaikka on yhdenpitävä vahvistettujen rakennuspiirustusten kanssa. Rakentaja ilmoittaa mittaus- ja kartoitusyksikölle, milloin sijaintikatselmus voidaan tehdä.

 4. Muut palvelut

  • tontin rajojen merkintä

  • tonttirekisteri

  • kaupungin vapaat asuin- ja teollisuustontit

  • korkeusmittaus

  • kartoitus

  • koordinaattitiedot

  • peruskartta- ja kaavaotteet

Kaavoitus

Kaavoitustoiminta tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostetaan kansalaisten mahdollisuuksia osallistua kaavojen valmisteluun. Kaavoituksen tulee tapahtua vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Kaavat laaditaan siten, että maanomistajat ja sidosryhmät voivat aktiivisesti osallistua kaavoitusprosessiin.