Olet tässä

Hankinnat/kilpailutukset

Ajankohtaisista julkisista hankinnoista/kilpailutuksista löytyy tietoa internetin kautta. Tutustu Hilmaan!

Euroopan julkisten hankintojen portaalista löytyy myös lisätietoa.