Tiet

Vastuuhenkilö: Tiemestari Stig-Erik Ingves

Tulosalueen pääasiallinen toiminta:

  1. Liikenneväylien toiminta-alueeseen kuuluu katujen ja yksityisten teiden, katuvalaistuksen ja kalasatamien hoito.

  2. Pyrkiä sekä kesä- että talviaikana pitämään liikenneväylät liikenteen ja ympäristön vaatimassa kunnossa taloudelliset ja liikennetekniset seikat huomioon ottaen.

    Päällysteiden uusiminen ja teiden perusparannukset.

    Pyrkiä valtionavustusten saamiseen laajoihin yksityisten teiden perusparannuksiin.

  3. Tehdä tieyksikkölaskelmat ja perustaa yksityisteiden tiekuntia.

  4. Toimia jaoksessa esittelijänä tietoimitusasioissa.