Tekniikka

Yleistekninen toiminta

Nimi

Toimi

Vastuualue

Grahn Edd

Tekninen johtaja

Osastonjohtaja
Esittellijä teknisessä lautakunnassa
Kaupungin kiinteistötoiminta

Lundmark Lars-Erik

Huoltopäällikkö

Teknisen lautakunnan sihteeri
Urakkasopimukset, rekisterit, maa-alueet, urheilu- ja vapaa-ajan kiinteistöt

Maris Carina

Kanslisti

Palkat, rekisterit, laskutus

Norras Carina Kanslisti Palkat, laskutus

Hall Hans

Kiinteistöinsinööri

Kaupungin kiinteistöt; kiinteistöjen korjaukset ja kunnossapito

Grönberg Maj-Britt Ruokapalvelupäällikkö Kaupungin ruokailutoiminta
Vehkoja Sonja Siivoustyöjohtaja Kaupungin siivoustoiminta