Tekniikka

Yleistekninen toiminta

Nimi

Toimi

Vastuualue

Grahn Edd

Tekninen johtaja

Osastonjohtaja
Esittellijä teknisessä lautakunnassa
Kaupungin kiinteistötoiminta

Lundmark Lars-Erik

Kansliasihteeri

Teknisen lautakunnan sihteeri
Urakkasopimukset, rekisterit, maa-alueet, urheilu- ja vapaa-ajan kiinteistöt

Maris Carina

Kanslisti

Palkat, rekisterit, laskutus

Hans Hall

Kiinteistöinsinööri

Kaupungin kiinteistöt; kiinteistöjen korjaukset ja kunnossapito

 

 

Leif Perus                          Rakennusmestari                   Hankinnoista vastaava

Maj-Britt Grönberg         Ruokapalvelupäällikkö        Kaupungin ruokailutoiminta

Sonja Vehkoja                  Siivoustyöjohtaja                  Kaupungin siivoustoiminta