Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

- huoneiden tai huoneistojen jakamiseen ja/tai yhdistämiseen

- Suurehko laituri, silta tai muu veisrajan muuttava rakennelma

- Kattomuodon muuttaminen

- julkisivun muuttaminen

- maalämpö

 

Närpiön rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin otamme kyllä vastaan paperihakemukset perinteisesti tulevaisuudessakin.

Tutustu lähemmin palveluun Lupapisteen sivuilta.

 

Toimenpidelupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Toimenpidelupahakemus

1 kpl

Työnjohtajahakemus

1 kpl

Omistusoikeusasiapaperit

1 kpl

Naapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)

1 kpl

Asemapiirustus ja muut piirustukset

 3 kpl

  Rajanaapuri antaa suostumuksensa rakentamiseen lähelle tonttirajaa