Suunnittelutarveratkaisu ja Poikkeaminen

Närpiön rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin otamme kyllä vastaan paperihakemukset perinteisesti tulevaisuudessakin.

Tutustu lähemmin palveluun Lupapisteen sivuilta.

 

Suunnittelutarveratkaistua tai poikkeuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Hakemus

1 kpl

Rakennusalan
teknikon tai insinöörin laatimat pääpiirustukset

asemapiirustus, pohjapiirustus ja julkisivut

1 kpl

Rajanaapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)

1 kpl