Suunnittelutarveratkaisu ja Poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaistua tai poikkeuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Hakemus

1 kpl

Pääpiirustukset laatijana rakennusalan
teknikko tai insinööri

asemapiiros, pohjapiirustus ja julkisivut

1 kpl

Rajanaapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)

1 kpl