Olet tässä

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Mikäli rakennussuunnitelmasi vaativat poikkeusluvan, on sitä haettava ennen kuin rakennuslupa voidaan käsitellä.
Närpiössä poikkeuspäätöksen tekee kaupunginhallitus sen jälkeen, kun asia on käsitelty rakennusvalvontajaostossa.
Rakennuslupahakemuksesi voidaan käsitellä vasta saatuasi poikkeusluvan.
 
 

Närpiön rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin otamme paperihakemuksia vastaan.

Tutustu lähemmin palveluun Lupapisteen sivuilta.

 

Suunnittelutarveratkaistua tai poikkeuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Hakemus

1 kpl

Rakennusalan
teknikon tai insinöörin laatimat pääpiirustukset

asemapiirustus, pohjapiirustus ja julkisivut

1 kpl

Rajanaapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)

1 kpl