Rakennusvalvonta

Rakennusjaosto käsittelee rakennus- ja purkuluvat ja hoitaa muut rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa ja huoltoa.
 

Rakennusvalvonnan jaosto kokontuu yleensä kerran kuukaudessa (kuukauden kolmantena torstaina) heinäkuuta lukuun ottamatta.

Asiakirjat on jätettävä vähintään 3 viikkoa ennen kokouspäivää rakennusvalvontatoimistoon.
 

Kokouspäivämäärät 2020

23.1

 

 

Rakennusjärjestys

 Periaatteet vapaa-ajan asuntojen muuttamisessa pysyvään asuinkäyttöön.