Rakennuslupa

Närpiön rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin otamme kyllä vastaan paperihakemukset perinteisesti tulevaisuudessakin.

Tutustu lähemmin palveluun Lupapisteen sivuilta.

 

Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Rakennuslupahakemus

1 kpl

 RH-lomake

1 kpl

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisesta 1 kpl

Työnjohtajahakemus
(Vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä rakennusluvan myöntämisen jälkeen laskutetaan 50 €)

1 kpl

Omistusoikeusasiapaperit

1 kpl

Selvitys jäteveden johtamisesta

1 kpl

Rajanaapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)

1 kpl

Energiatodistus (asuinrakennukset)

1 kpl

Rakennusalan teknikon tai insinöörin laatimat pääpiirustukset

asemapiirustus, pohjapiirustus, leikkaus ja julkisivut

3 kpl

 

Muita lomakkeita

Rajanaapuri antaa suostumuksensa rakentamiseen lähelle tonttirajaa

Rakennusluvan jatkoaikahakemus        

Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirja

Tarkastusasiakirja