Rakennuslupa

RAKENNUSLUPA

Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Rakennuslupahakemus

1 kpl

 RH-lomake.pdf

1 kpl

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisesta 1 kpl

Työnjohtajahakemus

1 kpl

Omistusoikeusasiapaperit

1 kpl

Selvitys jäteveden johtamisesta

1 kpl

Rajanaapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)

1 kpl

Energiatodistus (asuinrakennukset)

1 kpl

Pääpiirustukset laatijana rakennusalan
teknikko tai insinööri

asemapiiros, pohjapiirustus, leikkaus ja julkisivut

3 kpl

 

Muita lomakkeita

Rajanaapuri antaa suostumuksensa rakentamiseen lähelle tonttirajaa

Rakennusluvan jatkoaikahakemus        

Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirja

Tarkastusasiakirja