Purkulupa tai -ilmoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain § 127 mukaisesti tarvitaan lupa rakennuksen purkamisessa, jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella. Muulloin riittää ilmoitus rakennusvalvontaan.


Purkulupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Purkamislupa

Lomake 1 kpl
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä 1 kpl
Asemapiirros 1 kpl
Kartta 1 kpl

 

Purkuilmoitukseen tarvitaan seuraavat asiapaperit: