Olet tässä

Purkulupa tai -ilmoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain § 127 mukaisesti rakennuksen purkamisessa tarvitaan lupa, mikäli rakennus sijaitsee asemakaava-alueella. Muulloin riittää ilmoitus rakennusvalvontaan.

Närpiön rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin otamme kyllä vastaan paperihakemukset perinteisesti tulevaisuudessakin.

Tutustu lähemmin palveluun Lupapisteen sivuilta.


Purkulupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Purkamislupa

Lomake 1 kpl
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä 1 kpl
Asemapiirros 1 kpl
Kartta 1 kpl

 

Purkuilmoitukseen tarvitaan seuraavat asiapaperit:
 

 

Liitteet