Ilmoitusmenettely

Rakennusilmoitus tarvitaan muun muassa

  • katokselle
  • yli 10 m2:n huvimajalle
  • muistomerkille
  • mainoskylteille

Ilmoitus riittää myös asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettavaan talousrakennukseen, jonka pinta-ala on enintään 40 m2 ja korkeus enintään 4 metriä ja joka kuuluu jo olemassa olevaan asuntoon tai joka on välttämätön maatalouden harjoittamiseen – tämä ei kuitenkaan koske rakennusta, jossa on tulisija.

Lupamenettelyn sijasta sovelletaan ilmoitusmenettelyä asemakaavassa tai ranta-alueiden vahvistetussa yleiskaavassa osoitettuun pienehköön talousrakennukseen, jonka pinta-ala on enintään 20 m2 ja korkeus enintään 3 metriä, tai kevyeen rakennelmaan, joka kuuluu jo olemassa olevaan asuntoon tai vapaa-ajanasuntoon tai joka on välttämätön maatalouden harjoittamiseen - tämä ei kuitenkaan koske saunarakennusta, vierastupaa tai muuta rakennusta, jossa on tulisija.

Tutustu myös Närpiön kaupungin rakennusjärjestykseen.

 

Närpiön rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ole mahdollista, niin otamme kyllä vastaan paperihakemukset perinteisesti tulevaisuudessakin.

Tutustu lähemmin palveluun Lupapisteen sivuilla.

 

 

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Rakentamisilmoitus

Lomake 1 kpl
Asemakaava 1 kpl

Rajanaapuri antaa suostumuksensa rakentamiseen lähelle tonttirajaa:

Ilmoitus raukeaa, jos rakentamista ei ole aloitettu ja suoritettu 1 vuoden kuluessa ilmoittamisesta.