Ilmoitus

 

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Rakennusilmoitus

Lomake 1 kpl
Asemakaava 1 kpl

Rajanaapuri antaa suostumuksensa rakentamiseen lähelle tonttirajaa

 

Ilmoitus raukeaa, jos rakentamista ei ole aloitettu ja suoritettu 3 vuoden kuluessa ilmoittamisesta.