Rakennusvalvonta

Kuva: 

Purkulupa tai -ilmoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain § 127 mukaisesti tarvitaan lupa rakennuksen purkamisessa, jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella. Muulloin riittää ilmoitus rakennusvalvontaan.


Purkulupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Purkamislupa

Sivu

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

- huoneiden tai huoneistojen jakamiseen ja/tai yhdistämiseen

- Suurehko laituri, silta tai muu veisrajan muuttava rakennelma

- Kattomuodon muuttaminen

- julkisivun muuttaminen

- maalämpö

 

Toimenpidelupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Sivu

Rakennusvalvonta

Rakennusjaosto käsittelee rakennus- ja purkuluvat ja hoitaa muut rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa ja huoltoa.
 

Rakennusvalvonnan jaosto kokontuu yleensä kerran kuukaudessa (kuukauden kolmantena torstaina) heinäkuuta lukuun ottamatta.

Asiakirjat on jätettävä vähintään 3 viikkoa ennen kokouspäivää rakennusvalvontatoimistoon.

 

Rakennusjärjestys

Sivu