Invånare

Kuva: 
Biblioteket
21.11.2017

Närpiön kaupunki on saanut tunnustuksen Suomen Unicefilta; Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2017.

20.07.2016

Vård och omsorg i Närpes byggs ut och befintliga byggnader (HVC-sjukhus, Fridahemmet, Alina, Efraim och Solbacken) kommer att renoveras.

29.03.2017

En ny läroplan trädde i kraft 1.8.2016 för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
 

Ilmoitukset

Uppbåd för år 1998 födda och för övriga nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område: