Asukkaat

Kuva: 
Biblioteket

Jourer

Fastighetsjour

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande morgon kl. 7.00.
Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 7.00.

Fastighetsjour Norr (Yttermark till Pörtom) tfn 0406842460
Fastighetsjour Söder ( Bostället, simhallen och österut) tfn 0408419067
Fastighetsjour HVC ( Närpes servicecenter och västerut) tfn 0401600941

Socialjour 

Brådskande socialservice kan behövas

Sivu
21.11.2017

Närpiön kaupunki on saanut tunnustuksen Suomen Unicefilta; Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2017.

21.12.2016

Det senaste numret av stadens infotidning har utkommit.

25.11.2016

Hälsocentralen börjar med tidsbokning till laboratoriet från och med den 21.11.2016.

Socialarbetare

Kontakt via stadens växel kl 09.30 - 10.30
20.07.2016

Vård och omsorg i Närpes byggs ut och befintliga byggnader (HVC-sjukhus, Fridahemmet, Alina, Efraim och Solbacken) kommer att renoveras.

01.06.2016

Det senaste numret av stadens infotidning har utkommit med reportage samt olika aktualiteter inom staden.

24.05.2016

Närpes stad har har ett aktivt äldreråd. Nedan hittar du aktuell information om äldrerådet.

29.03.2017

En ny läroplan trädde i kraft 1.8.2016 för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
 

Ilmoitukset

Uppbåd för år 1998 födda och för övriga nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område: