Asukkaat

Kuva: 
Biblioteket
21.11.2017

Närpiön kaupunki on saanut tunnustuksen Suomen Unicefilta; Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2017.

21.12.2016

Det senaste numret av stadens infotidning har utkommit.

25.11.2016

Hälsocentralen börjar med tidsbokning till laboratoriet från och med den 21.11.2016.

20.07.2016

Vård och omsorg i Närpes byggs ut och befintliga byggnader (HVC-sjukhus, Fridahemmet, Alina, Efraim och Solbacken) kommer att renoveras.

01.06.2016

Det senaste numret av stadens infotidning har utkommit med reportage samt olika aktualiteter inom staden.

24.05.2016

Närpes stad har har ett aktivt äldreråd. Nedan hittar du aktuell information om äldrerådet.

29.03.2017

En ny läroplan trädde i kraft 1.8.2016 för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet.
 

Ilmoitukset

Uppbåd för år 1998 födda och för övriga nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område:

30.11.2015

Resulstaten från den andra delen av invånarenkäten som gjordes i våras är nu klara.

10.06.2015

Resultatet av invånarenkäten gällande en framtida kommunindelning, språkliga förhållande och ekonomi samt kommunal service presenterades av Kjell Herberts åt fullmäktige den 1.6.2015.