Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaisesti ilmoitetaan että seuraava asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.5 – 5.6.2018 välisenä aikana, kaupungintalossa, Kirkkotie 2:

-  osia Strandhagenin asuntoalueesta

Alue sijaitsee Kirkkotien itäpuolella ja Vanhatietä pitkin Närpiön keskustassa. Mahdolliset muistutukset on jätettävä viimeistään 5.6.2018 osoitteella: Närpiön kaupunki, Kaupunginhallitus, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö.

Liitteet