Lautakunnat

Kuva: 
29.12.2017

Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2017-2021

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin teknisistä palveluista ja pelastustoiminnasta. Lautakunta käsittelee asioita jotka liittyvät  rakennus-, kaavoitus-, kunnallis- ja yleistekniikkaan.
Lisäksi lautakunta käsittelee asioita jotka rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden lakisäädösten mukaan kuuluvat rakennuslautakunnalle,  sekä kaupungin palo- ja pelastustoimen asioita. Lautakunta tarjoaa mahdollisuuksien rajoissa kaupungin asukkaille palveluja tekniikkaan liittyvissä asioissa ja toimii yhteyslinkkinä erilaisiin teknisiin laitoksiin.

Sivu