Missa Popularis

16.04.2023 18:00

Damkörerna Norakören och QuinnTon framför Mårten Janssons Missa Popularis i Närpes 16.4.2023.

Damkörerna Norakören från Närpes och QuinnTon från Vasa ger två gemensamma konserter 15 och 16 april. Huvudnumret under konserterna utgörs av Mårten Janssons Missa Popularis, ett verk där tonsättaren inspirerats av olika typer av svensk folkmusik. Körerna dirigeras av Marika Esch och Monica Heikius samt ackompanjeras av en stråkensemble. Arrangörer är Norakören rf och QuinnTon.

Läs mera på Österbottens evenemang webbsida