Ansök om bidrag från nämnden för fritid och fri bildning

Pengar, glasögon och en kalkylator

Nämnden för fritid och fri bildning anslår följande bidrag att sökas. Ansökningstiden är 1.3 -31.3.2023.

• Verksamhetsbidrag för kulturverksamhet
• Verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet
• Verksamhets – och driftsbidrag för idrottsverksamhet
• Projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper
• Projektbidrag för små idrottsanläggningar

Närmare information, instruktioner och ansökningsformulär för de olika bidragsformerna hittas bakom följande länkar:

Understöd för kulturverksamhet

Understöd för idrottsverksamhet

Understöd för ungdomsverksamhet