Anbud på snöröjning och halkbekämpning

Närpes stad begär anbud på snöröjning av enskilda vägar som är berättigade till underhållsbidrag av staden. Anbud begärs även på snöröjning och halkbekämpning av gator och stadens fastigheter.

Anbuden berör 3 st. vintersäsonger 2023-2026.

Anbuden inlämnas i slutna kuvert märkta ”snöröjning” eller ”halkbekämpning” till stadens avdelning för teknik och samhällsbyggnad senast fredagen den 29 september 2023 kl. 15.00.

Närmare uppgifter och anbudsblanketter fås från stadshuset, avdelningen för teknik och samhällsbyggnad.

Tilläggsuppgifter ges av vägmästare Stig-Erik Ingves, via e-post, stig-erik.ingves@narpes.fi