Aktuellt från lantbrukskansliet v.7

Hej!

Vi vill påminna om att göra aktuella stödansökningar före vecka 9, eftersom sista stödansökningsdatumet är mitt i sportlovsfirandet!
Ansökan görs i Vipu-tjänsten (https://vipu.ruokavirasto.fi/login.jsp) 13.2–2.3.2023

Nöt- och fårgårdar:

Anvisning om hur du gör ansökan i Vipu-tjänsten

Svin- och fjäderfägårdar:

Anvisning om hur du gör ansökan i Vipu-tjänsten


Sockerbetsodlare 2022:

Anvisning om hur du gör ansökan om Transportstöd för sockerbeta


Ansökan om avtal för uppfödning av lantraser
Observera att villkoren har förändrats, läs mer här: Guide om uppfödning av lantraser

Vipu-anvisningen om hur du gör ansökan


Växthusodlare:

  • Ansök om stöd för växthusproduktion, senast torsdagen 2.3.2023
  • Ändringar på gården, tex delaktiga, ta kontakt med lantbrukskansliet i god tid, före stödansökan!
    Se Guiden om växthusstöden

Anvisning om hur du gör växthusansökan


Obs!
Serviceavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster:
Fre 17.2 – Sö 19.2.2023


Skydda dina fjäderfän mot fågelinfluensan!
Under tiden 8.2–31.5 ska fjäderfä och andra fåglar antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn vara helt och hållet ingärdat och täckt med ett tillräckligt finmaskigt nät eller motsvarande. Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig under vårflyttningen från vilda fåglar till fåglar som hålls som husdjur, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom Newcastlesjuka eller salmonella. Se mer info här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/utehallningsforbud-for-fjaderfa/


Lantbrukskanslierna är i viss mån underbemannade vecka 9 så har ni frågor så skicka dem till vår gemensamma e-post lantbruk@narpes.fi

Hälsn. Lantbrukskansliet
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/