Aktuellt från lantbrukskansliet v.26

Hej!

Här följer information inför sommaren och svar på aktuella frågor just nu, vi hoppas alla skulle ta sig tid att läsa även om det är en hel del information!

Behöver du korrigera uppgifter i din stödansökan?
Ändringsmöjligheten av stödansökan har öppnat i Vipu-tjänsten! Ansökan behöver inte återtas, om man t.ex. behöver ändra på grödan för nåt jordbruksskifte så går man in och ändrar växt och sen sparar, därefter syns ändringen i förvaltningens tillämpningar. Ring gärna och diskutera ändringen med oss om ni vill, vi får inte automatiskt meddelande om att någon ändrat på sin ansökan. Vilka ändringar kan göras i stödansökan? Läs mer om det i Livsmedelsverkets senaste nyhetsbrev, där framkommer även vilka ändringar som fortfarande bör göras genom anmälan till lantbrukskansliet: https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/archive/show/5485139

OBS! Efter första kontaktförsöket om övervakning av åkerstöd (från NTM-centralen) låses alla uppgifter i Vipu, då går det inte mera att göra ändringar i ansökan.

Gödselstödet
Ni kommer väl ihåg att ansökan om Kostnadsstödet för el- och gödselmedel ska göras senast 31 juli 2023. Lantbrukskanslierna hanterar INTE detta stöd, frågor gällande stödet besvaras av statskontoret på följande tel.nr: +358 295 50 3050, mån – fre kl 9-15, eller per e-post: foretagsstod@statskontoret.fi
Mera information: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/ersattnings-och-skadetjanster/temporart-kostnadsstod-for-jordbruket-och-vattenbruket/#allmant-om-stodet_vad-ar-det-fragan-om

Vipu-mobilappen, när bör man ha den till förfogande i sin telefon?
Senast i augusti kan appen behövas, ifall det kommer en utredningsbegäran och man konstaterar att man behöver svara på utredningen med ett foto. Du får vetskap om en sådan begäran genom SMS/textmeddelande. Appen kan vara behövlig redan nu t.ex. för dem som har växtbestånd som misslyckas p.g.a. vädret. I sådana fall är det bra att redan i detta skede ta en bild där det framgår att växtbeståndet har anlagts, för att senare kunna svara ifall det begärs utredning för att växtligheten sett svag ut på satellitbilderna. OBSERVERA: för att fotot ska kunna användas i en utredning så måste fotot vara taget med Vipu-mobilappens fotograferingsfunktion!
I följande länk finns mera frågor och svar om Vipu-mobilen samt videon som kan vara till hjälp vid installation/användning: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/vipumobilen/

Information till dem som valt gårdsvisa miljöersättningsåtgärden ”Applikationer för uppföljning och identifiering av växtskadegörare och växtsjukdomar”
Det har visat sig att flera kanske har valt denna åtgärd utan desto mera eftertanke på hur man tänker utföra åtgärden. Denna åtgärd ska inte förväxlas med användningen av Vipu-mobilappen! För att uppfylla denna åtgärd ska något av följande program eller appar användas under växtperioden (dvs. nu under sommaren i de flesta fall):

LukeKasKas –> Endast på finska! Kan användas för de flesta vanliga produktionsväxter. Det sägs att applikationen kommer att uppdateras under sommaren så att vall också kan väljas→ applikationen kan isåfall användas även av sådana gårdar som har enbart vallproduktion, men detta är alltså ännu inte i funktion.
RapsiApp (för dem som odlar rybs eller raps)
Min Gård – WisuPrognos (tilläggsmodul som kan köpas till Min gård)
AgAssist (Endast på finska om man registrerar att man är verksam i Finland)
Cordulus Farm (kostar)
Agriportal (för dem som odlar sockerbetor)

Kom ihåg att programmet ska användas nu under växtperioden genom att t.ex. i programmet göra observationer av växtsjukdomar eller ogräs. Observationer ska göras på flera av de skiftena där du har sådan växt som programmet stöder. Användningen av applikationen ska dokumenteras till exempel med skärmdumpar, även utskrift från datorn går bra om programmet används där.
Om du ångrar att du valt denna åtgärd kan du själv gå och byta åtgärd i Vipu.

Lidande växtlighet
Om en del av skiftets gröda blivit väldigt lidande p.g.a. vädret så behöver inte grödan sås om eller stöden annulleras för den arealen, om man har odlat enligt normal god jordbrukarsed. Ogräs tar dock lätt överhand på sådana ställen och den situationen måste hanteras på något sätt, t.ex. genom slåtter. Livsmedelsverkets anvisning gällande torka: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/nyheter/vad-ska-man-gora-med-vaxtbestand-som-lider-av-torka/

Skadar svanar, tranor, vitkindade gäss dina odlingar?
Om du vill söka ersättning för det är det viktigt att dokumentera skadorna och deras omfattning (ta bilder) och förebygga skadorna genom att lägga upp fågelskrämmor eller skrämma fåglarna på andra vis. Gör anmälan om skadan till NTM-centralen här: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut (välj ”Ersättning för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur” och därefter ”Ersättning för skador på odling orsakade av fridlysta djur”). Meddela också lantbrukskansliet om skadan FÖRE skördandet/tröskningen så att vi hinner komma och värdera skadan.

LANTBRUKSKANSLIERNA I SEMESTERTIDER:

Lantbrukskanslierna har mindre bemanning 3-30.7. Personal som är på semester har sin telefon vidarekopplad till Närpes-kansliet där personal finns på plats nästan varje dag. Eftersom vi även gör kontrollbesök gällande flyghavre i juli-augusti så är vi inte alltid på plats på kontoret, besök på kansliet bör avtalas om på förhand! Vi svarar också på e-post som skickas till lantbruk@narpes.fi, alla våra kontaktuppgifter hittar du här.

Landsbygdsförvaltningen önskar alla en bra sommar!


Mvh | Yst. terv.

Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto
(yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen)