Aktuellt från lantbrukskansliet v.22, Stödansökan

Påminner om att lämna in Stödansökan – Ju tidigare – desto bättre tid har vi att svara på era frågor!

Till Vipu-tjänsten: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/vipu/

 • Om du har basskiftesändringar (sammanslagning, skapa nytt), gör först dessa åtgärder genom att välja Basskiftesändringar.
 • Om du inte har några bestående ändringar i basskiftena, gå direkt till Ansökan om åkerstöd.
  Observera, att gränskorrigeringar skickas till behandling i kommunen först i samband med att ansökan om åkerstöd lämnas in.

  Länk till video om att göra Stödansökan i Vipu-tjänsten och till den läsvärda Kom ihåg – listan finns på https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/

Påminner om Infotillfället 31.5, på Teams, kl 19.
Vi går igenom tips och trix med Vipu-ansökan.
Deltagarlänken till mötet, klicka här: https://bit.ly/vipufragor31052023
=> Infot spelas in och vi meddelar inspelningslänk så fort vi har den.

Tips till stödansökan:

I år har flera grödor bytt namn:
Flerårig torrhö- ensilage – fodervall => Fodervall.
Naturvårdsåker => Naturvårdsvall.
Viltåker => Mångfaldsåker – vilt.

Har du en blandning av proteingröda och spannmål?
För att få nordligt hektarstöd för en blandning av ex. ärter/bondböna och spannmål så behöver andelen ärter/bondböna i utsädesblandningen vara över 50 %. Växtkoden för detta heter ”Blandning ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål”. Om du har mindre än 50 % med ärter/bondböna/sötlupin/lins i utsädesblandningen, eller om proteingrödan är en annan än de uppräknade så ska man anmäla växtkoden ”Blandade grödor, proteingrödor + spannmål”. Den växtkoden får inte nordligt hektarstöd.

Kom ihåg att kryssa i för att få stöd för åtgärderna i stöd för miljösystem samt i miljöersättningen:

 • Om du har någon av dessa grödor: Naturvårdsvall, gröngödslingsvall och mångfaldsåker (vilt, landskap mfl), kontrollera noga att du har kryssat i dessa åtgärder under Stöd för miljösystemet.
 • OM du vill ha betalt för växttäcke vintertid, kom ihåg att kryssa för denna åtgärd (Stöd för miljösystemet). I höstanmälan anmäler du vilka skiften som har växttäcke över vintern.
 • För miljöersättningen, om du valt fånggröda eller en markförbättrande växt, kom ihåg att kryssa i fånggröda eller markförbättrande som åtgärd under Miljöersättningen.
 • Kom ihåg att anmäla skiften med reglerad dränering (både de skiften som med tidigare och nya) under åtgärden Hantering av avrinningsvatten. I höstanmälan anmäls ”metod” och areal.

Kontrollera vad Vipu-rådgivaren anmärker om!
Vipu begär tilläggsuppgifter på jordbruksskiften för:

 • orsak till svartträda – t.ex. bekämpning av fleråriga ogräs
 • utsädesblandningar ska skrivas in för Mångfaldsåker och vilka Markförbättrande- och saneringsväxterna är.

  På VIPU-kartan finns följande kartnivåer som du kan ha hjälp av
  Vipu-vattendrag = visar var man måste ha 3 meters skyddsremsa (insådd med vallväxtlighet). OBS! Bäckar som tidigare inte haft krav på 3 m skyddsremsa kan nu ha blivit klassad till vattendrag med 3 m krav, lönar sig för alla att kolla denna kartnivå!
  Skyddszon = visar vilka delar av skiften som kan anmälas till åtgärden skyddszon
  Sura sulfatjordar = visar var man inte behöver ta provet för sura sulfatjordar om man anmäler nya skiften till åtgärden hantering av avrinningsvatten (reglerad dränering/underbevattning)

Arrendeavtalen behöver lämnas in ENDAST i följande fall:
OM ni har generationsväxlat och dylikt alltså om du börjar som NY odlare i år.
OM du har grundat ett helt nytt basskifte, tex nyodling (= basskiftesändringar/grunda nytt basskifte/skicka in till handläggning)
OM landsbygdsmyndigheterna begär in arrendeavtalen. I övrigt så behöver inte förnyade eller helt nya arrendeavtal lämnas in.

Ansökan för kostnadsstöd för el och gödselmedel öppnas 1.6. kl 9.00. Ansökningstiden slutar den 31.7. kl 16.15.Till ansökan och mer info på länken:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/ersattnings-och-skadetjanster/temporart-kostnadsstod-for-jordbruket-och-vattenbruket/#allmant-om-stodet_vad-ar-det-fragan-om

Vänligen
Landsbygdsförvaltningen, Närpes Stad
(samarbetsområdet Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs och Kaskö)