Aktuellt från lantbrukskansliet v.19

Fyll i din stödansökan NU!

Stödansökan och basskiftesändringar har öppnats i Vipu. Vi rekommenderar STARKT att ALLA går in nu och provar fylla i sin ansökan, trots att vårbruket dragit igång.

Orsaken till vår rekommendation är att ni i detta skede kan upptäcka ifall kraven gör att något behöver ändras i er tänkta odlingsplan innan allt redan är färdigt sått!

Även alla andra möjliga frågor brukar uppkomma vid ifyllandet och vi på lantbrukskanslierna besvarar gärna dessa frågor redan nu.

Vi vill också informera om att vi på landsbygdskanslierna inte kan i år garantera en lika bra genomgång som tidigare år av er stödansökan, bl.a. för att tekniken i programmen inte är helt färdigt utvecklad. Därför önskar vi att alla jordbrukare satsar mera tid än vanligt på att göra sin ansökan omsorgsfullt och är i kontakt med oss vid frågor.

Gällande el- och gödselstödansökan

Kostnadsstöd för el- och gödsel inom jordbruk kan ansökas fr.o.m. den 1.6. Kolla att ert FO-nummer finns med i förskottsuppbördsregistret! Om ert jordbruk inte är infört i förskottsuppbördsregistret så kan ni inte beviljas kostnadsstödet för el och gödsel. Även om ni betalar förskott så kanske ni inte är införda i förskottsuppbördsregistret. Därmed bör ni kontrollera upp detta t.ex. på www.ytj.fi eller höra med er bokförare. Det är rätt enkelt att anmäla sin verksamhet till registret via Min Skatt, även bokförarna kan säkert hjälpa.

Vänligen,
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)